Skok bankierów z Frankfurtu na kasę NBP

Niewiele osób wie, że jeśli Polska wejdzie do strefy euro, to Europejski Bank Centralny przejmie w „utrzymanie i zarządzanie” wszystkie rezerwy polskiego NBP. Chodzi tutaj o grube miliardy euro.

Prof. Mariusz Muszyński (wykładowca na UKSW) oraz Krzysztof Rak (były szef Wiadomości TVP1) w artykule opublikowanym w tygodniku „wSieci” pt. „Tajemnice Euro. Co rząd Donalda Tuska ukrywa przed Polakami w sprawie przyjęcia unijnej waluty”, poruszają bardzo ciekawy wątek. Okazuje się bowiem, że jeśli Polska wejdzie do strefy euro, to – zgodnie z traktatami akcesyjnymi – Europejski Bank Centralny przejmie wszystkie rezerwy polskiego NBP. Pod pojęciem „rezerwy” należy rozumieć pieniądze zgromadzone w walutach obcych (tzw. rezerwy walutowe), zapasy złota oraz prawa wobec innych instytucji finansowych (np. udziały w Międzynarodowym Funduszu Walutowym).

Co istotne – traktaty unijne nie precyzują czyją własność będą stanowić rezerwy NBP po wstąpieniu Polski do strefy euro. Literalnie mowa jest jedynie o „utrzymywaniu i zarządzaniu” rezerwami państw strefy euro przez Europejski Bank Centralny, a więc teoretycznie kwestia własności jest kwestią otwartą. Autorzy artykułu wskazują jednak, że „zarządzanie” rezerwami przez Europejski Bank Centralny ma charakter nieograniczony. Hipotetycznie zatem frankfurccy bankierzy mogą te pieniądze wydać w zależności od potrzeb danej chwili, np. na sfinansowanie deficytów innych państw strefy euro. Nie sprecyzowana jest także kwestia zwrotu rezerw w przypadku, gdy Polska zdecydowałaby sie opuścić strefę euro.

O jakie pieniądze może tutaj chodzić? M. Muszyński i K. Rak sugerują, że w grę wchodzą aktywa wartości wielu miliardów euro.

Według oficjalnych danych nasz kraj, w okresie od połowy 2004 roku do połowy 2012 roku, otrzymał z Unii Europejskiej na czysto (tj. po odliczeniu polskich składek członkowskich) kwotę około 40 mld euro. W tym samym czasie rezerwy walutowe NBP wynosiły około… 65 mld euro!

Źródło informacji:
– Artykuł Mariusza Muszyńskiego oraz Krzysztof Raka pt.: „Tajemnice Euro. Co rząd Donalda Tuska ukrywa przed Polakami w sprawie przyjęcia unijnej waluty”, opublikowany w tygodniku „wSieci”, nr 1 (5/2013).

[Źródło: http://niewygodne.info.pl/]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.