Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe – to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

Wśród ubezpieczeń majątkowych można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje:

1. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe
Obejmują ryzyko wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Osoba objęta ubezpieczeniem – w zależności od rodzaju ubezpieczenia – ma prawo do jednorazowego lub regularnego świadczenia.

2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie to działa w przypadku, gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy.

3. Ubezpieczenia mienia
Ten rodzaj ubezpieczeń chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku – pożaru mieszkania, kradzieży pojazdu itp. Tego rodzaju produkty mogą zabezpieczać mienie na wypadek szkód spowodowanych żywiołami lub wypadków. W ten sposób można ubezpieczyć budynki, budowle, maszyny, urządzenia, samochody czy sprzęt elektroniczny.

[Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń]

Ubezpieczenie majątkowe – oferty:

One thought on “Ubezpieczenie majątkowe

  1. Ubezpieczenie od poważnej choroby znacznie złagodzi poniesione koszty finansowe. Często Można uzyskać pieniądze już na etapie rozpoznania choroby, nawet w przypadku nowotworu. [komentarz zmoderowany]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.