Zadośćuczynienie za krzywdę moralną z polisy OC

Sąd Najwyższy orzekł, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia z polisy OC także zadośćuczynienia za krzywdę (moralną) wyrządzoną spowodowaniem śmierci przez ubezpieczonego – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 07.11.2012 r.).

Uchwała SN nie zostawia żadnych wątpliwości: „zakład ubezpieczeń musi w ramach polisy OC wypłacić bliskim śmiertelnej ofiary wypadku (nie tylko zresztą drogowego) nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie za krzywdę moralną, obciążającą sprawcę wypadku” – pisze dziennik.
Według dziennika, SN orzekał w sprawie z powództwa o zadośćuczynienie, wytoczonego Towarzystwu Ubezpieczeniowemu TUW SA przez brata ofiary wypadku samochodowego, którego sprawca miał wykupioną polisę OC w TU TUW SA. Jak zauważa gazeta, sprawca wypadku został skazany w sprawie karnej, natomiast powód, bardzo związany z bratem, ” przeżył wstrząs psychiczny, wycofał się z kontaktów ze znajomymi, miał trudności w wykonywaniu codziennych czynności”.
Chociaż wypadek ten wypadek wydarzył w 2002 r.( przed wprowadzeniem przepisów o zadośćuczynieniu za śmierć), ale uchwałą z 22 października 2010 r. (III CZP 76/10) SN przesądził, że „przysługuje ono najbliższym zmarłego nawet gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu (przestępstwa) popełnionego wcześniej”.
W opinii mec. Aleksandra Daszewskiego z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, orzeczenie SN jest ważnym krokiem ” dla pośrednio poszkodowanych (najbliższych członków rodziny zmarłych), gdyż potwierdza ich uprawnienia do zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę”. .
Zdaniem „Rzeczpospolitej”, wyrok ten „zapewne będzie też mieć aspekt ekonomiczny: zakres odpowiedzialności z polisy ma bowiem wpływ na wysokość jej ceny”.

[Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych; http://rzu.gov.pl/]

 

reklama: