Telepolska, Telekomunikacja Novum – Postępowania UOKiK

Niewręczanie formularza odstąpienia od umowy, czy żądanie zwrotu ulgi od konsumenta rozwiązującego umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług – to przykłady praktyk firm telekomunikacyjnych, które zakwestionowała Prezes UOKiK. Urząd wszczął postępowania przeciwko Telepolska i Telekomunikacji Novum.

[Warszawa, 4 października 2012 r.] Do Urzędu napłynęło wiele skarg od konsumentów, rzeczników konsumentów, czy zawiadomień przekazywanych przez Prezesa UKE na sposób zawierania umów przez Telepolska i Telekomunikację Novum. Prezes UOKiK przeanalizowała wzorce umowne stosowane przez obie spółki i od września 2012 roku prowadzi postępowania przeciwko nim.

Obaj przedsiębiorcy oferują dostęp do usług telekomunikacyjnych, zawierając z konsumentami m.in. umowy poza lokalem przedsiębiorcy. Oznacza to, że kontrakt zostaje zawarty poza siedzibą spółki, np. w domu u klienta – tym samym ma on więcej praw, a przedsiębiorca określone obowiązki. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca, który zawiera umowy w ten sposób musi obowiązkowo poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczyć wzór takiego formularza. Jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum jest nieprzekazywanie konsumentom formularza odstąpienia.

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudza także zastrzeganie w umowach i pobieranie od konsumentów opłat wyrównawczych w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia. Takie postanowienie stosuje Telekomunikacja Novum oraz Telepolska. Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dochodzić od konsumentów, w sytuacji rozwiązania umowy, jedynie równowartości ulgi przyznanej konsumentowi. W przeciwnym razie, zastrzeganie w umowach opłat wyrównawczych może utrudniać konsumentom korzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Postępowania Urzędu wykażą, czy przedsiębiorcy działali zgodnie z prawem.

Prezes UOKiK we wszczętych postępowaniach sprawdzi, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.W konsekwencji może nałożyć karę finansową max. do 10 proc. przychodów każdego z przedsiębiorców.

Urząd przypomina, że bezpłatne porady dla konsumentów udzielane są przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, a także pod numerem infolinii 0 800 007 707 oraz w oddziałach Federacji Konsumentów. Z bezpłatnej pomocy ekspertów można skorzystać także wysyłając pytania na adres porady@dlakonsumentow.pl, który obsługuje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Na pytania w sprawie usług telekomunikacyjnych odpowiadają prawnicy Centrum Informacji Konsumenckiej UKE w godzinach od 8:15 do 16:15 pod numerami telefonów 801 900 853 lub 22 534 91 74.

[Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.