Rynek Pracy Specjalistów w sierpniu 2016 r.

W sierpniu na portalu Pracuj.pl opublikowano  41 161 ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost liczby ofert pracy o 16% w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. Najwięcej ofert pracy pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. O pracę najłatwiej było w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim.

Rynek Pracy Specjalistów w sierpniu 2016 r.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie w sierpniu wyniosło 8,5%. Stopa bezrobocia w sierpniu br. była o 1,4  punktu procentowego niższa niż w sierpniu ub. roku (8,5 proc. w porównaniu do 9,9 proc.). Dane Pracuj.pl pokrywają się z danymi publikowanymi przez MRPiPS – w sierpniu na Pracuj.pl opublikowano 41 161 ofert pracy, a zapotrzebowanie na pracowników wzrosło o 16% w ujęciu rok do roku.

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy?

Jak wynika z danych Pracuj.pl pierwsza trójka branż z których pochodziło najwięcej ofert pracy nie uległa w sierpniu, w porównaniu z lipcem, zmianie. W sierpniu na portalu Pracuj.pl największą liczbę ofert pracy opublikowali pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Z branży tej pochodziło 7 841 ogłoszeń o pracę, co stanowiło 19% wszystkich sierpniowych ogłoszeń (wzrost liczby ogłoszeń rok do roku o 7%). Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia z liczbą 5 439, przemysł ciężki z liczbą 3 427 ogłoszeń oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie z liczbą 3 228 ogłoszeń o pracę.  Także pracodawcy z branży przemysłowej znacząco zwiększyli w sierpniu liczbę publikowanych ofert pracy – wzrosty wyniosły odpowiednio 21% dla przemysłu lekkiego i 18% dla przemysłu ciężkiego w porównaniu rok do roku.

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy w lipcu?

W sierpniu najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy handlu i sprzedaży, do których adresowanych było 36% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na Pracuj.pl w omawianym okresie. Pracodawcy w sierpniu poszukiwali także pracowników obsługi klienta (20% wszystkich ofert pracy) oraz IT (15% wszystkich ofert pracy). Znacząca liczba ofert pracy skierowana była także do specjalistów do spraw finansów (13% wszystkich ofert). Na piątym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych pracowników znaleźli się inżynierowie.

W sierpniu pracodawcy znacząco zwiększyli zapotrzebowanie na specjalistów IT – wzrost ofert skierowanych do nich w ujęciu rok do roku wyniósł 23%, tuż za nimi znaleźli się pracownicy logistyki na których zapotrzebowanie wzrosło w sierpniu o 22% (rok do roku). Wzrosła także liczba ofert skierowanych do pracowników produkcji (o 21%) oraz obsługi klienta (o 20%).

Nadal obserwuje się znaczące, bo 19%, wzrosty zapotrzebowania na specjalistów HR – co jest wynikiem systematycznych wzrostów rynku pracy. Pracodawcy częściej sięgają po pracowników HR, którzy nie tylko mogą wspierać ich w efektywnych i skutecznych rekrutacjach, ale w zarządzaniu wielopokoleniowymi zespołami oraz dbaniu o wizerunek firmy, jako dobrego pracodawcy.

W których województwach było najłatwiej o pracę w sierpniu?

Mazowieckie niezmiennie znajduje się na czele województw z największa liczbą ogłoszeń o pracę. W sierpniu pracodawcy z tego regionu opublikowali 9 283 ofert, co stanowiło 23% ogólnej liczby ogłoszeń w tym miesiącu. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 4 317    ofertami oraz małopolskie z 3 942 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: wielkopolskiego (3 717), śląskiego (3 587) oraz pomorskiego (2 794). W sierpniu 2016 r. największe wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy odnotowano w województwie wielkopolskim, w którym wzrost liczby ofert pracy wyniósł 26% oraz w województwie pomorskim, w którym pracodawcy opublikowali o 21% więcej ofert niż przed rokiem.

Jakie firmy poszukiwały pracowników w sierpniu?

W sierpniu najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające od 51 do 250 pracowników, które opublikowały łącznie 11 433 ofert pracy. Zbliżona liczba ogłoszeń pochodziła z firm zatrudniających od 11 do 50 osób (10 706). Najwięcej ogłoszeń skierowanych było z firm zatrudniających ponad 250 – ogłoszenia te stanowiły 30% wszystkich ofert pracy. Istotny wzrost pod względem wzrostu zapotrzebowania na pracowników zanotowały firmy zatrudniające od 11 do 50 pracowników – w przypadku tych firm wzrost, rok do roku, wyniósł 22%.

[informacja prasowa]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.