Rośnie rola e-sklepów w handlu detalicznym

W zeszłym roku Polacy wydali na zakupy online ponad 6 mld euro*. Po skokowym wzroście popularności internetowych zakupów, już prawie 53 proc. osób kupuje w sieci. W tym roku wartość wirtualnego handlu ma szansę przekroczyć próg 4 proc. sprzedaży detalicznej**. Branża e-commerce rośnie w siłę, ale dobra koniunktura nie gwarantuje powodzenia każdemu. Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika część e-sklepów ma opóźnienia w spłacie faktur i kredytów. Niektórym zdarza się nie dostarczyć towaru. Dlatego warto zwracać uwagę na handlowców dysponujących certyfikatem wiarygodności finansowej, który przez zewnętrzną firmę weryfikowany jest w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę.

e-sklep

W Polsce zarejestrowanych jest 74,7 tys.*** firm e-commerce, które jako podstawową działalność zgłosiły „sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”, z tego aktywnych jest 34,8 tys. Zaległe zobowiązania zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK ma 2 438 firm, czyli 3,2 proc. ogółu będących w rejestrach. Wartość płatności przeterminowanych powyżej 60 dni na kwotę min. 500 złotych, wynosi łącznie ponad 92,3 mln zł. Są one wynikiem w głównej mierze niespłacanych w terminie kredytów (ok. 80 proc.) oraz zaległych płatności za towary i usługi.

Certyfikat wiarygodności finansowej daje poczucie bezpieczeństwa

Dane te potwierdzają, że mimo korzystnej koniunktury, ryzyko zawarcia umowy z nieuczciwym kontrahentem istnieje zawsze. Dochodzi też ryzyko trafienia na fikcyjną firmę. Dla konsumenta, który płaci z góry, transakcja może zakończyć się nieotrzymaniem towaru. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzać opinie internautów o sprzedającym. Dobrze jest też zweryfikować wiarygodność finansową firmy. Najprostszą metodą jest zwrócenie uwagi, czy na witrynie sklepu widnieje certyfikat potwierdzający jej uczciwość np. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez BIG InfoMonitor. Do jego uzyskania nie wystarczy samo opłacenie abonamentu, trzeba też na niego zasłużyć solidnością płatniczą. Posiadacz Certyfikatu jest bowiem weryfikowany w czasie rzeczywistym, 24 na dobę. Jeśli w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w Biurze Informacji Kredytowej lub w Bankowym Rejestrze Związku Banków Polskich, pojawią się na temat certyfikowanej firmy informacje mówiące o jej przeterminowanych płatnościach, certyfikat jest odbierany. Pod kątem solidności płatniczej sprawdzany jest też właściciel firmy. W Programie Firma Wiarygodna finansowo uczestniczą 2052 firmy, które dzięki temu zyskują przewaga konkurencyjną. Po certyfikat najchętniej sięgają właśnie firmy handlu detalicznego i hurtowego oraz producenci.

Trzech na czterech Polaków korzystało z internetu w ciągu trzech miesięcy, a co trzeci zrobił zakupy

GUS informuje, że komputer ma w Polsce 80,1 proc. gospodarstw domowych, a dostęp do internetu 80,4 proc. Przytoczone w raporcie „Bez granic – nowy wymiar handlu internetowego” – przygotowanego przez Instytut e-Gospodarki, badania NetTrack 2016 wskazują podobną statystykę: z internetu korzysta 77,6 proc. Polaków, czyli 23,5 mln mieszkańców naszego kraju. Codzienne lub prawie codzienne korzystanie z komputera deklaruje 56,6 proc. Polaków. Z kolei przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy 73,3 proc. z nas surfowało w internecie. Według GUS 56,6 proc. osób z tej grupy wyszukuje online informacje o produktach i usługach, a 52,9 proc. dokonuje e-zakupów.

Dane dotyczące zakupów w sieci przedstawiają się w następujący sposób. 30,7 proc. badanych deklaruje, że zrobiło zakupy online przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W tej grupie najczęściej klientami sklepów internetowych są osoby młode (40,8 proc. ma od 16 do 24 lat, a 52,7 proc. jest w wieku od 25 do 34 lat).

Jeszcze lepsze wieści na temat e-zakupów w Polsce podaje Eurostat. Eurostat informuje, że w minionym roku nastąpił przełom i liczba klientów sklepów internetowych w ciągu 12 miesięcy skoczyła aż 7 pkt proc., po tym jak wcześniej rosła rocznie o 1─2 pkt proc. Tak znacząca dynamika przyrostu dała naszemu krajowi w tym względzie pozycję lidera państw unijnych, choć odsetek kupujących online jest u nas wciąż niższy niż średnia dla krajów UE. Z danych Eurostatu wynika bowiem, że już ⅔ Europejczyków kupuje przez internet (w 2013 r. było to 61 proc.). W Polsce to jak na razie niewiele ponad połowa internautów, ale to i tak pokaźna grupa – ponad 16 mln konsumentów.

Wydajemy tyle co Szwedzi

Eksperci zgodnie twierdzą, że nie ma odwrotu od zakupów online. Odsetek osób kupujących w sieci szybko rośnie na całym świecie. Według danych “Retail Research: Online Retailing Britain, Europe, US and Canada 2017” udział rynkowy sprzedaży internetowej w handlu detalicznym w Europie w 2016 r. wyniósł średnio 8 proc., a na ten rok spodziewany jest wzrost do 8,8 proc. W Polsce było to 3,7 proc., na 2017 r. prognozowane jest 4,3 proc. Wynik ten sprawia, że wypadamy lepiej niż Włosi.

e-handel.png

*prognoza Centre for Retail Research

Źródło: Centre for Retail Research, www.retailresearch.org/onlineretailing.php

W minionym roku na zakupy w sklepach internetowych wydaliśmy w sumie 6,03 mld euro, czyli porównywalnie ze Szwedami (5,74 mld euro). Do Holendrów brakuje nam już „tylko” 2,16 mld euro. euro). Wciąż daleko nam jednak do liderów zakupów online Niemców, czy Brytyjczyków (wydali w sieci odpowiednio 62,45 mld euro oraz 71,05 mld euro), gdzie udział sprzedaży online w handlu detalicznym wynosi niedoścignione jeszcze dla większości innych europejskich krajów kilkanaście procent. Rocznie Polak zostawia w sklepach internetowych średnio 226 euro. Dla porównania Brytyjczyk, w którego ojczyźnie handel internetowy odpowiada za ok. 17 proc. obrotów handlu detalicznego, wydaje w sieci 1118 euro. W przypadku Niemiec, gdzie sprzedaż online stanowi ok. 14 proc. sprzedaży detalicznej, przeciętne wydatki wynoszą 676 euro.

…przede wszystkim na odzież

Jak pokazują badania Gemiusa zacytowane w raporcie „Bez granic – nowy wymiar handlu internetowego”, online kupujemy głównie odzież, akcesoria i dodatki (72 proc.), książki, płyty i filmy (68 proc.), a także telefony, smartfony, akcesoria GSM i tablety (56 proc.). Przez internet wybieramy również oferty turystyczne i rezerwujemy hotele (40 proc.). Najwięcej wydajemy jednak na sprzęt RTV/AGD ─ średnio 98 zł na pół roku. W rozliczeniu miesięcznym dominuje natomiast kategoria odzież ─ przeznaczamy na nią średnio 83 zł. Książki, płyty i filmy zakupione online kosztują nas 37 zł miesięcznie, podobnie bilety do kina czy teatru – 36 zł.

Nie każdy certyfikat można sobie kupić

Nie ma wątpliwości, że pieniądze w sieci wydaje się łatwiej, jeśli klient ma pewność, że miejsce zakupów jest bezpieczne, a sprzedawca uczciwy. Dla firm, które chcą pokazywać swoją solidność i rzetelność biznesową BIG InfoMonitor wraz z partnerami organizuje Program Firma Wiarygodna Finansowo, który promuje firmy terminowo regulujące swoje zobowiązania. Certyfikat może uzyskać każda solidna płatniczo firma, która nie posiada przeterminowanych płatności odnotowanych w BIG InfoMonitor, w BIK oraz w Bankowym Rejestrze Związku Banków Polskich. Istotnym kryterium jest też co najmniej 6 miesięczna historia działalności oraz brak zaległości płatniczych wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wydania dokumentu brane jest również pod uwagę to, jak swoje kredyty i bieżące płatności obsługuje właściciel firmy.

Dzięki Certyfikatowi Firma Wiarygodna Finansowo kontrahenci i klienci już na starcie wiedzą, że mają do czynienia z firmą wypłacalną. Oznaczenie pozwala też wyróżnić się na tle konkurencji i wzmocnić pozytywny wizerunek.

Program Firma Wiarygodna Finansowo (PFWF) jest realizowany dla przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play. Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu, składającą się z 11 punktów:

 1. Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu;
 2. Płacę w terminie;
 3. Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników;
 4. Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową;
 5. Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy;
 6. Nie zadłużam się ponad miarę;
 7. Staram się wypracować zysk z moich działań;
 8. Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy;
 9. Dbam o reputację i markę mojej firmy;
 10. Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo;
 11. Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

*Raportu „Bez granic – nowy wymiar handlu internetowego” – przygotowanego przez Instytut e-Gospodarki

** prognoza “Retail Research: Online Retailing Britain, Europe, US and Canada 2017”

***Dane zgromadzone w bazach CEiDG oraz KRS

[media.bik.pl]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.