Optymalne zabezpieczenie terenu budowy

Zagospodarowanie placu budowy i jego odpowiednia organizacja to nie tylko kwestia postępów pracy, ale również bezpieczeństwa. Ważnym elementem jest tutaj ogrodzenie budowlane. Wszędzie tam, gdzie jest możliwość jego postawienia, gdzie specyfika terenu na to pozwala, powinno ono zostać wykonane przed rozpoczęciem wszelkich prac.

ogrodzenie

Ogrodzenie a przepisy prawa budowlanego

Źródłem prawa, które reguluje kwestie zagospodarowania placu budowy jest prawo budowlane. Zgodnie z nim ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5 metra wysokości i w żadnym wypadku nie może stanowić zagrożenia dla ludzi. Poza tym jeśli na terenie występują strefy niebezpieczne pod względem spadających z wysokości przedmiotów, ogrodzenie musi znajdywać się w odpowiedniej odległości od budynku, który zagrożenie takie stanowi.

Korzyści wynikające z dobrego ogrodzenia

Korzyści wynikające z zastosowania dobrego ogrodzenia są wymierne. Po pierwsze chroni ono teren przed włamaniami. Na placu budowy znajdują się zawsze różnego rodzaju materiały, sprzęty i narzędzia. Pozostawiając je bez odpowiedniego zabezpieczenia, tworzymy warunki idealne dla złodziei. Po drugie zabezpieczenie terenu uniemożliwia wejście na niego osobom postronnym, dla których przebywanie w miejscu, gdzie prowadzone są roboty, może być źródłem zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

A gdy ogrodzenia postawić się nie da?

Jeśli specyfika danego terenu nie pozwala na postawienie ogrodzenia, nie zwalnia to inwestora z obowiązku jego odpowiedniego zabezpieczenia. Kluczową rolę odgrywa tutaj odpowiednie oznakowanie. Obok tablic informacyjnych przed placem budowlanym powinny znaleźć się również tablice ostrzegawcze, jeśli znajdują się na nim materiały niebezpieczne. Powszechnie stosowaną praktyką jest też delegowanie pracowników w celu pilnowania terenu przed wejściem na plac budowy osób nieupoważnionych.

Solidne ogrodzenia – solidne zabezpieczenie

Na rynku możemy spotkać różnego rodzaju ogrodzenia budowlane. Firma Alicja, która zajmuje się ich produkcją od wielu już lat podkreśla, że priorytetem zawsze powinna być ich jakość. Ogrodzenie budowlane musi być solidne i trwałe. W przeciwnym razie nie spełni ono swojej roli. Wykonane z wysokiej jakości materiałów i przy zastosowaniu najnowszych technologii doskonale chroni sprzęt i materiały przed kradzieżą i skutecznie zabezpiecza przed wtargnięciem osób nieupoważnionych.

Ogrodzenie budowlane obok wyznaczenia stref niebezpiecznych czy urządzenia pomieszczeń funkcyjnych jest kluczowym elementem zagospodarowania terenu budowy. Jest obowiązkiem spoczywającym na każdym inwestorze.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.