Niemal połowa Polaków nie ma zaufania do lekarzy

Z roku na rok Polacy tracą zaufanie do lekarzy − wynika z badania European Trusted Brands 2013, przeprowadzonego przez Reader’s Digest. W Europie mniejsze zaufanie do przedstawicieli tej profesji wykazują jedynie Rosjanie.

Lekarzom ufa w Polsce 57% ankietowanych, podczas gdy średnia w Europie wynosi 76%.  Mniejszym zaufaniem medycy darzeni są jedynie w Rosji (47%). Poniżej średniej jest też Rumunia (63%) i Portugalia (75%).

Największym zaufaniem lekarze cieszą się w Finlandii (89%), Holandii (87%), Szwajcarii (86%) oraz w Belgii (84%), a także na Słowenii (84%).

W Polsce zaufanie do lekarzy od kilku lat systematycznie spada. W 2012 r. przedstawicielom tej profesji ufało 64% ankietowanych, w 2011 r. – 73%.

− Lekarze obok m.in. strażaków, pilotów, policjantów należą do grupy zawodów „ratunkowych”, od których zależy nasze zdrowie, życie i dobytek. Generalnie we wszystkich krajach zawody takie ze swej natury cieszą się największym zaufaniem. Nie oznacza to, że stosunek do nich nie podlega żadnym wahaniom. Doskonałym dowodem jest Polska. Coraz bardziej negatywna ocena systemu ochrony zdrowia w naszym kraju odbija się także na spadku zaufania do lekarzy, które jest obecnie o ¼ niższe niż średnio w innych krajach Europy. – komentuje wyniki prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

W badaniu European Trusted Brands 2013 respondenci zostali także zapytani o zaufanie do pielęgniarek i farmaceutów. Zaufanie do tych pierwszych deklaruje 76% Polaków, podczas gdy średnia europejska wynosi 82%. Najmniejsze zaufanie do pielęgniarek mają Rumuni (51%), a poniżej europejskiej średniej są też Rosjanie (55%) oraz Portugalczycy (77%). Pielęgniarki największym zaufaniem cieszą się wśród mieszkańców Finlandii (94%), a także Francji, Holandii oraz Słowenii (92%).

Farmacetom ufa w Polsce 78% badanych wobec średniej europejskiej wynoszącej 80%. Najmniejszym zaufaniem farmaceuci cieszą się w Rosji (57%), największym – w Finlandii (93%),  Belgii (89%) i Szwajcarii (87%).

***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie. Jego organizatorem jest miesięcznik Reader’s Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do różnych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands przeprowadzono po raz pierwszy w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna trzynasta już edycja badania została przeprowadzona w 12 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia i Szwajcaria. Wzięło w nim udział 18 314 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

W Polsce badanie przeprowadzono metodą on-line. Analizie poddano 1049 ankiet.

[http://informacje.havaspr.pl/]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.