Kiedy można zaskarżyć testament

Istnieją trzy podstawowa rodzaje testamentów – testament własnoręczny, sporządzany osobiście w samotności lub obecności powołanego przez nas świadka testamentu, testament notarialny spisywany przy udziale w owej czynności notariusza oraz testament szczególny (ustne wyrażenie ostatniej woli w obecności trzech świadków, w tym najlepiej osoby urzędowej), do którego stworzenia wymagane są jak sama nazwa wskazuje wyjątkowe przesłanki. Każdy z tych testamentów można przy zaistnieniu pewnych okoliczności podważyć. Kiedy i z jakich przyczyn może do tego dojść?

testament

Rzecz jasna najtrudniejsze jest zawsze obalenie testamentu notarialnego, ale i to jest możliwe. Do obalenia testamentu może dojść zarówno podczas postępowania o nabycie spadku, w trakcie sprawy o zachowek, jak i w każdym momencie, kiedy to ktokolwiek z krewnych testatora postanowi złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nieważności testamentu. Może do tego dojść na skutek stwierdzenia błędów formalnych czyli nieprawidłowego sporządzenia testamentu (braku istotnych elementów dokumentu, takich jak m.in. data czy podpis; spisania testamentu przy użyciu komputera lub wskazania jako świadków sporządzania testamentu osób do tego nieuprawnionych) lub też błędów oświadczenia woli do jakich zaliczyć można niepoczytalność autora testamentu w momencie wyrażania swej ostatniej woli czy też ingerencję osób trzecich w sporządzanie testamentu przez zmarłego tudzież całkowite sfałszowanie testamentu wraz z podpisem testatora. Pomyłki z tej pierwszej kategorii sąd bez trudu stwierdzi już podczas przeprowadzania postępowania o nabycie spadku.

Nieco bardziej skomplikowana sprawa jest z błędami dotyczącymi oświadczenia woli.  Stwierdzenie takich nieprawidłowości zwykle wymaga udowodnienia. Dowodami na złą kondycję psychiczną autora testamentu w czasie jego sporządzania mogą być np. zeznania świadków (krewnych testatora albo notariusza, choć ten widząc, że przyszły twórca testamentu nie znajduje się w pełni władz umysłowych powinien nie dopuścić do spisania testamentu już na etapie pierwszej wizyty klienta w kancelarii) lub stosowne dokumenty, np. orzeczenia lekarskie.

W przypadku ingerencji osób trzecich w treść testamentu, świadczyć o niej mogą opinia grafologa (jeśli podejrzewamy fałszerstwo) i/lub zeznania świadków na okoliczność identyfikacji osoby, która miała za życia wpływać na postępowanie autora testamentu i mogła mieć również istotny wpływ na jego ostatnią wolę. Wniosek o stwierdzenie nieważności testamentu można, jak już pisałem wyżej podnieść w trakcie rozprawy o nabycie spadku. Można to zrobić podczas trwania rozprawy o przyznanie zachowku, jeżeli taka ma miejsce albo w dowolnym momencie, kiedy wejdziemy w posiadanie wiedzy o nieprawidłowościach, jakie mogły mieć miejsce podczas sporządzania testamentu przez naszego krewnego. W takim wypadku należy złożyć wniosek o stosownej treści do biura podawczego sądu – przypomina Maciej Fręśko z kancelarii http://torun-adwokat.com. Konieczne jest skierowanie wniosku w formie pisemnej. Można to zrobić osobiście albo wysłać wniosek pocztą.

Jak widać, ten niezwykle ważny dokument, jakim jest testament zawsze może zostać podważony. Jeśli więc chcemy, by po naszej śmierci nasz majątek trafił w ręce osób przez nas pożądanych, nie możemy dopuścić do tego, by zawierał on jakiekolwiek błędy.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.