Jaką powierzchnię powinno mieć biuro?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika, opisanym w prawie pracy, jest zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków do wykonywania swoich obowiązków. Wiąże się z tym również zagwarantowanie odpowiedniej wielkości pomieszczeń, w których przebywają pracownicy.

biuro

Doradztwo w zakresie lokali biurowych

Przed zakupem lub wynajmem lokalu użytkowego warto wiedzieć, jaką powierzchnię powinno mieć biuro, aby zapewnić komfort pracownikom oraz aby było zgodne z wymogami kodeksu pracy. Informacji dotyczących umów najmu, zmiany lokalizacji biura lub aranżacji jego przestrzeni można szukać u doradców takich firm, jak np. Axi immo, oferujących pełen zakres konsultingu dotyczącego wynajmu nieruchomości pod biuro.

Powierzchnia biurowa na jednego pracownika

Warunki dotyczące powierzchni przypadającej na jednego pracownika w miejscu pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie Kodeksu pracy. W dokumencie napisane jest, że: „Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.)”. Pomieszczenie „stałej pracy” opisane w rozporządzeniu oznacza miejsce, w którym łączny czas przebywania pracownika w ciągu doby przekracza 4 godziny.

Wysokość pomieszczeń pracowniczych

Według rozporządzenia, pomieszczenie stałej pracy nie może być niższe niż 3 m w świetle, jeśli nie ma w nim czynników zagrażających zdrowiu. Jeśli jednak występują, wtedy wysokość biura musi mieć minimum 3,3 m. Dopuszcza się obniżanie wysokości, np. do 2,2 m, gdy jest to portiernia, dyżurka lub pomieszczeniu usytuowanym na półpiętrze otwartym do większego pomieszczenia.

Natężenie oświetlenia na stanowisku pracownika obsługującego monitor ekranowy

Komputer najlepiej ustawiać w miejscach, w których nie będzie się od niego odbijać światło naturalne oraz z lamp. Najbardziej rozsądne rozwiązanie to ustawienie monitora bokiem do okna w odległości przynajmniej 1 m, a pracownika minimum 40-50 cm od ekranu.

Ogólne przepisy bhp w pracy biurowej

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają szczegółowe obowiązki pracodawcy względem pracownika i pomieszczenia w którym pracuje. Budynek powinien być wyposażony w wodę do picia i czynności higieniczno-sanitarnych, ogrzewanie, wentylację i elektryczność. Pokoje stałej pracy biurowej muszą być nasłonecznione, przez co nie mogą być usytuowane poniżej poziomu terenu. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz niezbędne środki czystości. Pracownik, poprzez szkolenie BHP, ma obowiązek zapoznać się z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, takimi jak np.: substancje chemiczne, drgania, pyły, temperatura (zbyt wysoka lub zbyt niska), promieniowanie wydzielane np. przez monitory.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.