HACCP w magazynach

System HACCP ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji obrotu produktami spożywczymi. Ma on również zastosowanie w magazynach, w których przechowuje się żywność.

bb3-005

Czym dokładnie jest system HACCP?

HACCP (z języka angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest zbiorem zasad, których głównym celem jest bezpieczeństwo produktów spożywczych. System ten bazuje na skali zagrożeń pod kątem wymagań zdrowotnych i ryzyka występowania zagrożeń – zarówno przy wytwarzaniu żywności, jak i również przy obrocie produktami spożywczymi. Dzięki HACCP można wyeliminować lub zmniejszyć niebezpieczeństwa i wprowadzać korekty. System ten zaczął być stosowany w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych dla NASA. Teraz system HACCP dotyczy wszystkich krajów UE.

System HACCP bazuje na siedmiu głównych zasadach:

 1. identyfikacja zagrożeń i wskazanie na środki zapobiegawcze
 2. identyfikacja krytycznych punktów kontroli
 3. identyfikacja limitów krytycznych
 4. ustalenie systemów monitorowania punktów kontroli
 5. określenie czynności korygujących
 6. opracowanie procedur weryfikacji systemu
 7. ustalenie procedur zapisów i dokumentacji

Magazyn spełniający normy HACCP

Przedsiębiorcy, którzy chcą bezpiecznie przechowywać swoje produkty żywnościowe, powinni zdecydować się na magazyn, który spełnia zasady HACCP. Musi on posiadać także odpowiednią dokumentację, która jest potwierdzeniem zgodności z przepisami.

Wybrane wymogi dla magazynów:

 • pomieszczenia musza być czyste i spełniać wymogi standardów higienicznych
 • opakowania, środki czystości, preparaty dezynfekcyjne, produkty nieoczyszczone nie mogą być przechowywane wraz z produktami spożywczymi
 • produkty surowe i półfabrykaty nie mogą być przechowywane razem z wyrobami gotowymi
 • produkty spożywcze do obróbki termicznej nie mogą być przechowywane razem z tymi, które przeznaczone są do spożycia bezpośredniego
 • w magazynie musi panować odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza zależnie od rodzaju przechowywanych produktów
 • magazyny muszą być zabezpieczone przed gryzoniami i insektami
 • okna magazynowe muszą być zabezpieczone siatkami ochronnymi

Magazyn w sektorze HACCP Warszawa oferuje swoim klientom między innymi firma Trans-Tok, która posiada nowoczesne zaplecze magazynowe. To tutaj bezpiecznie można przechowywać produkty żywnościowe w odpowiednich do tego warunkach.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.