Fundusze inwestycyjne. Sprawdź, zanim się na nie zdecydujesz!

Niskie stopy procentowe to nie tylko tanie kredyty, ale i niskie zyski z lokat terminowych czy obligacji skarbowych. Ponieważ w Polsce już od dobrych kilku lat utrzymują się one na rekordowo niskich poziomach, wśród rodzimych inwestorów coraz większą popularnością cieszą się te bardziej ryzykowne i zarazem posiadające większy potencjał zysku formy inwestycji – jedną z tych najpopularniejszych są fundusze inwestycyjne.

fundusze-inwestycyjne

Przed zakupem pierwszych jednostek uczestnictwa funduszu, w pierwszej kolejności trzeba poznać ogólną specyfikę rynku funduszy inwestycyjnych oraz podstawowe zasady działania takich produktów. Trzeba również uważnie przeanalizować trzy niżej omówione kwestie – bez tego trudno będzie o sukces inwestycyjny.

 Wybór rodzaju funduszu inwestycyjnego a skłonność do ryzyka i cele inwestora

Na rynku można spotkać cztery rodzaje funduszy inwestycyjnych: rynku pieniężnego, obligacyjne mieszane oraz akcyjne. Różnią się one pod względem składu portfela i polityki inwestycyjnej, a co za tym idzie, poziomu generowanego ryzyka oraz możliwego do osiągnięcia zysku. Chcąc uzyskać wysoką stopę zwrotu, należy zdecydować się na bardziej agresywny fundusz, lokujący swoje środki przede wszystkim w akcjach. Jeśli podstawowym celem jest ochrona kapitału i zysk nieco wyższy niż w przypadku lokat bankowych, trzeba skupić się na ofercie bezpiecznych funduszy obligacyjnych.

Wybierając fundusz inwestor zawsze musi najpierw określić, jaką ewentualną stratę jest w stanie zaakceptować, a także na jaki cel i jak długo zamierza oszczędzać środki. Jeśli inwestuje, bo zaplanował w ciągu 3 lat rozbudować dom, nie powinien angażować się w ryzykowne rozwiązania. Jeśli natomiast oszczędza z myślą o długim terminie, a przy tym ma niską awersję do ryzyka, może wybierać spośród bardziej agresywnych funduszy mieszanych oraz akcyjnych.

Jak skonstruować swój portfel funduszy inwestycyjnych? – zasady

Inwestując w fundusze należy pamiętać o dążeniu do minimalizacji ryzyka. Można ją osiągnąć między innymi dzięki tzw. dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, czyli jednoczesnemu inwestowaniu w różne klasy aktywów: obligacje, akcje, surowce czy waluty. Portfel inwestora powinien zawierać fundusze lokujące aktywa na różnych rynkach, zarówno pod względem sektorowym, jak i geograficznym. Dobrze jeśli wybierane fundusze są ze sobą nisko skorelowane, tzn. uzyskiwane przez nie wyniki są od siebie możliwie jak najmniej zależne. Dzięki dywersyfikacji, klient może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której wiele spośród jego inwestycji w tym czasie generuje stratę. Posiadając w portfelu zróżnicowane aktywa może oczekiwać, że gdy jedne stracą na wartości, inne tę stratę nadrobią.

W minimalizacji ryzyka pomaga również inwestowanie „na raty”. Polega ono na tym, że inwestor kupuje jednostki funduszy nie jednorazowo za całość oszczędności, lecz za mniejsze kwoty i etapami, na przykład co tydzień lub co miesiąc. W  ten sposób może uśrednić wartość początkową inwestycji i zmniejszyć ryzyko jej rozpoczęcia w niekorzystnym momencie, np. podczas lokalnych szczytów giełdowych.

Wybierając fundusze warto uwzględnić również to, w jakiej fazie cyklu znajduje się w danym momencie gospodarka. Przykładowo, w fazie ożywienia dobrze jest zwiększyć zaangażowanie w fundusze akcyjne, natomiast w okresie recesji lepiej sprawdza się wybór funduszy bezpiecznych.

Historyczne wyniki funduszu – ważne, ale nie kluczowe

Wielu inwestorów rozpoczynających przygodę z funduszami dużą wagę przywiązuje do uzyskiwanych przez nie wyników historycznych. Tymczasem powinni oni skupić się przede wszystkim na tym, jakie fundusze mogą wypracować najwyższe zyski w ciągu najbliższych kilku lat. Dobre wyniki mogą być jedynie sygnałem, że fundusz jest faktycznie dobrze zarządzany i może zapewnić atrakcyjne stopy zwrotu również w przyszłości. By móc to ocenić, należy najpierw zweryfikować: co odpowiada za te dobre wyniki i jakie były ich fundamenty; czy wzrosty nie miały charakteru spekulacyjnego, albo czy ich potencjał już się nie wyczerpał. Klienci, którzy z jakiegoś powodu nie chcą zajmować się tymi kwestiami, o stworzenie odpowiedniego portfela funduszy mogą poprosić specjalistów. Natomiast inwestorzy chcący samodzielnie skomponować swój portfel, mogą skorzystać z pomocy porównywarki db Navi (sprawdź na: https://fundusze.deutschebank.pl/), dzięki której można z łatwością przeanalizować wyniki i charakterystykę niemal 900 funduszy inwestycyjnych.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż równanie: *