Drastyczna podwyżka cen śmieci

Od 100% do nawet 500% więcej zapłacimy od 1 lipca br. za nasze śmieci! To już kolejny, i chyba najwyższy, skok na kieszenie Polaków zafundowany nam od początku roku. Płacić będziemy musieli wszyscy, niezależnie czy oraz ile śmieci wytwarzamy. Podatek śmieciowy zastąpi dotychczas w większości stosowaną opłatę ryczałtową. Według ustawy jest to „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Media nazwały tę zmianę „śmieciową rewolucją”.

Z początkiem 2013 r. weszła w życie ustawa, zgodnie z którą to gminy będą od 1 lipca odpowiedzialne za odbiór śmieci oraz ustalenie stawek za ich wywóz. Ustawę przyjęto głosami koalicji PO – PSL, krytykują ją samorządy lokalne, lewica oraz PiS. Ustawa nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obecnie obowiązujące umowy na wywóz śmieci (trzeba je wypowiedzieć do końca maja), zastąpione zostaną obowiązkiem składania deklaracji (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta). Deklaracje będą stanowiły podstawę do naliczenia opłat za odbiór śmieci. Stroną dla właściciela nieruchomości nie będzie już przedsiębiorca, lecz gmina. Stanie się ona właścicielem odpadów komunalnych i będzie zawierała umowy z firmami wywożącymi śmieci. Firmy mają być wyłaniane w przetargach. Generalnie, po wejściu w życie nowych przepisów koszty odbioru odpadów wzrosną niezależnie od miejsca zamieszkania. Część podatku śmieciowego pójdzie na utrzymanie urzędników (także nowozatrudnionych).

Obecnie właścicielem śmieci jest ich „producent”, czyli każdy z nas. Z chwilą podpisania umowy z komercyjną firmą zajmującą się odbiorem odpadów, pozbywamy się śmieciowego problemu. Co ona zrobi z tym „towarem”, to już jej sprawa. Zamiast więc uszczelnić nadzór nad firmami wywożącymi śmieci, wprowadza się zupełnie nowy system, którego kosztami obarczane jest społeczeństwo.

Stawka podatku śmieciowego może być ustalana wg następujących parametrów:

– powierzchnia domu (mieszkania)

– liczba mieszkańców domu (mieszkania)

– ilość zużywanej wody

– albo też: stawka ryczałtowa

Ponadto, wyższa stawka będzie za śmieci zmieszane, zaś niższa za posortowane (tzw. zbiórka selektywna).

Zgodnie z ustawą, każdy właściciel powinien zaopatrzyć swoją nieruchomość w odpowiedni ze względu na liczbę członków rodziny pojemnik na odpady komunalne, tzw. zmieszane. Jednakże tym ma zająć się gmina. Łączną opłatę gmina ustali na podstawie deklaracji wypełnionej przez właścicieli nieruchomości.

Z medialnych doniesień wynika, że najczęściej stosowanym kryterium naliczania opłat jest liczba mieszkańców domu. Wg założeń tego parametru, kilkuletnie dziecko produkuje tyle samo śmieci co osoba dorosła! W Katowicach jako kryterium przyjęto ilość zużywanej wody. Mieszkańcy z konsternacją komentują: „im częściej będziemy się myć, tym więcej zapłacimy za śmieci”. Jak zwykle w podobnych sytuacjach po kieszeni najbardziej oberwą tzw. średniacy – czyli większość społeczeństwa. Bogaci jakoś nowy podatek przeboleją. A biednym… pomoże opieka społeczna. Jak w styczniu na antenie tvn.24 zapewniała przedstawicielka warszawskiego ratusza, dla osób które będą płaciły więcej powstał specjalny program dopłat: „mogą z niego skorzystać osoby najbardziej potrzebujące, emeryci, renciści, osoby samotne, które są w trudnej sytuacji materialnej”.

[MG]

**************************************************************************

We Wrocławiu zawiązał się Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców, nie tylko wrocławian ale wszystkich dolnoślązaków. Na stronie internetowej ruchu – www.smiecijakzloto.eu – czytamy m.in.:

Próby dostosowania przepisów polskich do wymogów unijnych „zaowocowały” w Rządzie i Sejmie wprowadzeniem szeregu aktów prawnych dotyczących wywozu odpadów. W unii europejskiej znane są i z powodzeniem stosowane modele stymulujące racjonalną gospodarkę odpadami np. płacisz podatek za śmieci faktycznie wytworzone i wywożą je do dowolnej instalacji odbierającej odpady.
A skutkiem prac polityków polskich jest m.in. oderwanie opłaty za śmieci od źródła ich powstawania i usankcjonowanie monopolu śmieciowego poza kontrolą wyspecjalizowanej instytucji państwowej a w konsekwencji już teraz drastyczny wzrost opłat dla mieszkańców. Kolejnym wątkiem jest sposób wykorzystania dotacji unijnych za które zbudowano część regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Później nadano im status monopolisty powołując się przy tym na konieczność dostosowania prawa do przepisów unii.
Czy taki był zamiar władzy?!!!

Rynek bankowy, finansowy i ubezpieczeniowy jest nadzorowany ustawowo przez KNF i NBP, rynek mediów jest kontrolowany przez KRRiT, rynek energetyczny przez URE, rynek telekomunikacyjny przez UKE … itd. Takie są oczywiste procedury, przyjęte w nowoczesnych krajach w stosunku do producentów i dostawców „wrażliwych” społecznie usług, na rynkach, na których nie można dopuścić do monopolu, dominującej pozycji czy zmowy cenowej.
Ale w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wprowadzono żadnej kontroli nad cenami odbioru odpadów.
Nie wierzycie … a jednak tak jest!!!
W czyim interesie zrezygnowano z nadzoru?!!!

Rezygnacja z kontroli i przyzwolenie na monopol spowodowały, że na Dolnym Śląsku funkcjonuje najdroższa w kraju instalacja regionalna – RIPOK, a w całej Polsce doszło do niesłychanego zróżnicowania cen za odbiór odpadów: od ok. 150 zł do prawie 500 zł za tonę.
W konsekwencji w całym kraju nastąpił lub niebawem nastąpi kilkukrotny wzrost cen wywozu odpadów dla mieszkańców!!!
A przyszłość zapowiada się jeszcze gorsza, bo władze tworzą realną możliwość wprowadzenia monopolistów – właścicieli RIPOK-ów – na rynek wywozu odpadów w gminach, gdzie ci monopoliści, stosując ceny dumpingowe, będą mogli zlikwidować każdą konkurencję.
A wtedy, w kolejnych przetargach, nie mając już jakiejkolwiek ograniczeń, zaczną dyktować każde ceny. Odczujemy to wszyscy boleśnie.
Tym samym obecna władza pozwala, aby wysokość obowiązującej powszechnie od 1 lipca 2013 daniny publicznej, była ustalana od woli, będących poza jakąkolwiek cenową kontrolą właścicieli RIPOK-ów.
Bo tak będzie: ten nowy „podatek” będzie zależał w praktyce od widzimisię właścicieli firm prowadzących tylko działalność gospodarczą.
Czy władza chce w tym pośredniczyć?
Czy to nie wygląda na celowe działanie lub przynajmniej zawinione niedochowanie staranności rządu, sejmu, samorządu?
CZY TAK MIAŁO BYĆ?!!!

WŁADZO NIE TAK!

SEJM i RZĄD
nieudana ustawa – bubel … ogólna, nie precyzująca najistotniejszych spraw, dająca możliwość niekontrolowanego monopolu czy zmowy cenowej, brak wyspecjalizowanej instytucji kontrolującej mechanizmy funkcjonowania ustawy i poziom cen. Zniechęcająca do racjonalnego gospodarowania śmieciami bo wszyscy zapłacą dużo … Wprowadzająca zbiorową odpowiedzialność za nie segregowanie odpadów … jeden zawini lub będzie złośliwy a wszyscy w budynku zapłacą większy podatek!!!

URZĄD MARSZAŁKOWSKI i SEJMIK DOLNOŚLĄSKI
przyzwolenie na monopol, wyeliminowanie konkurencji … podział województwa na tyle regionów ile instalacji – stworzenie monopolu w regionach. Dlaczego nie można wywozić odpadów do dowolnej instalacji w województwie – wybierając tańszą?

31.12.2012 było:
• 7 zł/osobę lub 0,30 gr/m2 średnia opłata za śmieci
• 200 zł za odbiór tony śmieci
• 250 000 ton wyprodukował Wrocław w 2012 roku
• 50 000 000 zł kosztowały Wrocław śmieci
1.01.2013 obowiązują koszty monopolu usankcjonowane przez Sejmik:
• 115 000 000 zł kosztują Wrocław śmieci
• 460 zł za odbiór tony śmieci !!!
• 15 zł/osobę lub 0,65 gr/m2 średnia opłata za śmieci

Tylko z tego powodu kilkaset tysięcy rodzin z Dolnego Śląska zapłaci 300 zł więcej rocznie.
Za 300 zł mogą:
• emeryci zapłacić w miesiącu za leki
• rodzina opłacić jeden miesiąc za przedszkole
• zatankować bak paliwa
Ograniczenie konkurencji skutkuje:
• najdroższą instalacją odbioru śmieci (RIPOK) w Polsce!!!
• zmowami cenowymi
• niekontrolowanym wzrostem cen – dyktatem cenowy
• degradacją środowiska i infrastruktury drogowej bo śmieci trzeba wozić 80 km

Dlaczego władze stworzyły takie warunki dla funkcjonowania ustawy aby 1.000.000 ton dolnośląskich odpadów, nawet miliard (1.000.000.000) złotych pozostały bez kontroli?!!!
Dolnośląskie to tylko jedno województwo!!!

[Żródło i więcej informacji: http://www.smiecijakzloto.eu/]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.