Czym zajmuje się kancelaria doradztwa podatkowego?

Polski system podatkowy jest uważany za bardzo skomplikowany. Na pewno wielu z nas rozliczenie podatków przysporzyło wiele problemów. Na dodatek przepisy związane z kontrolą podatkową oraz postępowaniem podatkowym są zawiłe i budzą dużo wątpliwości. Czasem zdarza się, że jesteśmy zmuszeni do bliższego zaznajomienia się z prawem podatkowym, np. w związku ze wszczętą kontrolą podatkową. Możemy wtedy samodzielnie próbować poznać wszystkie przepisy prawne, jednak w rezultacie może to przynieść nam więcej szkody niż pożytku. Dlatego, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy kancelarii doradztwa podatkowego.

Profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się w naszym kraju w momencie wprowadzenia gospodarki rynkowej. Zawód doradcy podatkowego został oficjalnie uznany w roku 1997 i od tamtego momentu, z roku na rok powstaje coraz więcej kancelarii doradztwa podatkowego (jak np. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jacka Pukaluka, która została założona w 2003 roku).

Ustawowe uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu powoduje, że zaliczany jest on do zawodów zaufania publicznego.

Czynności doradztwa podatkowego prowadzone przez kancelarię obejmują:
– udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień dotyczących ich obowiązków podatkowych,
– prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
– sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie (pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy, informacje oraz inne dokumenty, które jesteśmy zobowiązani złożyć na mocy przepisów prawa podatkowego).

Kancelaria doradztwa podatkowego najczęściej pełni rolę pośrednika pomiędzy klientem a urzędem. Przeprowadzi nas przez zawiłość przepisów i postępowań oraz wyjaśni, co i kiedy należy zrobić. Powołanie profesjonalnego pełnomocnika daje nam dużo większe szanse na pozytywne zakończenie postępowania. Często ma miejsce sytuacja, w której podatnicy nie wiedzą, czego dokładnie oczekuje od nich urząd i jakie są ich prawa. Rolą doradcy podatkowego jest czuwanie nad przestrzeganiem praw podatnika.

Kancelarie doradztwa podatkowego (np. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Jacka Pukaluk) przygotowują deklaracje i zeznania podatkowe dla klienta oraz udzielają porad i konsultacji. Pomagają także klientom zminimalizować obciążenia podatkowe poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych ulg podatkowych oraz poprzez optymalizację podatkową (również taką, która wykorzystuje działania „ponad granicami”. Opracowują korzystne mechanizmy rozliczeń podatkowych.
Doradcy podatkowi często oferują kompleksowe usługi, obejmujące prowadzenie księgowości przedsiębiorstw oraz zarządzanie ich finansami. Przygotowują też sprawozdania finansowe oraz zeznania podatkowe.
Doradcy podatkowi prowadzący kancelarie doradztwa podatkowego mogą reprezentować swoich klientów w sporach z władzami podatkowymi, w tym przygotowując odwołania od ich decyzji.

reklama:

One thought on “Czym zajmuje się kancelaria doradztwa podatkowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.