5 trendów w motywowaniu pracowników

Rynek świadczeń pozapłacowych w Polsce systematycznie rośnie – pracodawcy podnoszą kwoty przeznaczone na świadczenia oraz wydłużają ich listę. Rok 2016 to czas dalszego pogłębiania się rynku pracownika i zaostrzania rywalizacji o zatrudnionych. Z badania „Drogowskaz Motywacyjny 2016” wyłania się pięć trendów, które wskazują w jakim kierunku powinna podążać motywacja pracowników, aby zwiększać ich lojalność i efektywność pracy, a także budować pozytywny wizerunek pracodawcy.

bb0361

Wyzwaniem dla pracodawców w 2016 roku staje się uatrakcyjnienie oferty zatrudnienia tak, aby pogodzić cele biznesowe z potrzebami pracowników. Kluczowe stają się działania, które pomogą firmom stać się atrakcyjnym pracodawcą i wesprą je w przyciąganiu, pozyskiwaniu i zatrzymywaniu najlepszych fachowców. Motywowanie pracowników rozpoczyna się już podczas rozmowy kwalifikacyjnej, następnie trzeba zadbać o ich zaangażowanie oraz efektywność i tak zarządzać środowiskiem pracy, by zminimalizować rotację.  Firma Sodexo Benefits and Rewards Services razem z niezależnym instytutem Millward Brown przeprowadziła badanie „Drogowskaz Motywacyjny 2016”, z którego wyłaniają się najważniejsze trendy motywacji na 2016 rok.

Inwestuj w motywację!

Firmy, dostrzegając znaczenie motywacji, co roku podnoszą budżet przeznaczany na ten cel. Potwierdzają to wyniki raportu – średnia kwota przeznaczona na wszystkie świadczenia pozapłacowe na jednego pracownika w ciągu roku wynosi już prawie 840 zł, a to o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem. To dobra wiadomość dla pracowników, którzy dostaną więcej, ale jednocześnie duże wyzwanie dla pracodawców – jak optymalnie wykorzystać środki finansowe, aby realizować cele biznesowe firmy. Tym bardziej, że większość firm (74 proc. ankietowanych) deklaruje utrzymanie już  wysokich  budżetów na tym samym poziomie co przed rokiem, a co piąta (18 proc.) zapowiada ich wzrost. Wyniki raportu wskazują jednoznacznie, że nastąpiła zmiana myślenia wśród pracodawców – nie mówimy już o wydatkach na motywację, ale o inwestycji w rozwój i zysk firmy.

Każdemu według potrzeb!

Zespoły pracowników stają się coraz bardziej różnorodne, zarówno pod kątem wieku jak i doświadczenia czy zainteresowań. Trudno więc wprowadzić dla wszystkich te same motywatory i oczekiwać, że dla każdego będą one w równym stopniu atrakcyjne. O ile w roku ubiegłym w koszyku wynagrodzeń pozapłacowych firmy miały średnio 4,8 świadczeń, to teraz  ich liczba zwiększyła się do 5,3, a im większe przedsiębiorstwo, tym koszyk pełniejszy.

Istotne jest, by umożliwić pracownikom samodzielny wybór motywatorów np. za pośrednictwem platformy do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi. Wtedy będą najlepiej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Pracodawcy najchętniej inwestują w uniwersalne rozwiązania, które zaspokoją potrzeby każdego pracownika np. Karty Podarunkowe, czy Kupony – to dzięki nim pracownik wybiera wymarzony prezent – wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Wykorzystuj każdą okazję!

Inwestycja w motywację zatrudnionych to rozbudowany  proces biznesowy. Mimo, iż brzmi to skomplikowanie, wcale takie być nie musi. W praktyce każda okazja jest dobra do pokazania pracownikowi, że jest ważny dla firmy. Wyniki raportu pokazują, które okazje w ciągu roku warto wykorzystać i które powinny znaleźć się w planie motywacyjnym. Najważniejszą okazją dla dodatkowej motywacji zespołu niezmiennie od lat pozostaje Boże Narodzenie – w tym świątecznym okresie aż 90 proc. firm decyduje się na przyznanie pracownikom świadczeń pozapłacowych. Od kilku lat wysoką pozycję zajmują również Święta Wielkanocne, które dla ponad 50 proc. organizacji są okazją do włączenia świadczeń pozapłacowych do systemu wynagrodzeń. Tradycja świątecznej motywacji jest powszechna zarówno w firmach polskich, jak i międzynarodowych, prywatnych i państwowych, bez względu na ich wielkość.

Wspieraj pracownika także poza pracą!

Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego takie pojęcia jak Work-Life-Balance i Well-being stają się coraz bardziej istotne zarówno dla pracowników jak i pracodawców.  Aż 68 proc. firm koncentruje swoje wysiłki na umożliwieniu pracownikom równoważenia życia zawodowego i prywatnego, poprzez oferowanie świadczeń, które są związane z samopoczuciem pracowników. Najczęściej pracodawcy proponują  dofinansowanie kultury, czyli takie świadczenia, które umożliwiają uczestnictwo w  konkretnych wydarzeniach kulturalnych lub upoważniające do kupna ze zniżką biletu  np. do kina teatru lub na koncert. O ile w 2014 roku dofinansowanie kultury oferowało 29 proc. firm, to w 2015 roku już 37 proc. Kluczem do dobrego samopoczucia jest również utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej. 31 proc. pracodawców proponuje pracownikom dofinansowanie  sportu lub rekreacji, to o 4 p. p. więcej niż w 2014 roku i 14 p. p. niż w 2013 roku.

Obierz kurs na realizację celów!

Nastąpił czas kiedy rola jaką pełnią świadczenia pozapłacowe zmienia się. Firmy zaczynają postrzegać motywację zespołów jako inwestycję, a także narzędzie do budowania zaangażowania i efektywności zespołów. Dlatego głównym powodem oferowania świadczeń pozapłacowych jest motywacja, która wyprzedziła popularną do tej pory opiekę socjalną. Aż 37 proc. badanych pracodawców przyznało, że dodatki do pensji mają wpływ na zaangażowanie i efektywność ich załóg oraz pomagają przyciągnąć talenty, bo podstawowe wynagrodzenie przestaje być jedynym kluczowym czynnikiem decydującym o  wyborze  danej firmy.

„Trend ten, choć obserwowany od kilku lat,  dopiero w tym roku został wyraźne uwypuklony w badaniach – motywacja znacząco wyprzedziła wsparcie socjalne. . Oznacza to, że świadczenia pozapłacowe stają się ważnym elementem oferty w walce o dobrego pracownika, są wykorzystywane do kształtowania pożądanych postaw wśród zatrudnionych i budowania ich zaangażowania. Wyniki badania pokazują zmianę myślenia pracodawców i traktowania motywacji jako inwestycji, która ma się zwrócić. Dlatego musi mieć ona konkretne cele dostosowane do strategii biznesowej firmy.” – dodaje Magdalena Słomczewska-Klimiuk.

Wyniki raportu „Drogowskaz Motywacyjny 2016” jasno pokazują, że rok 2016 będzie należał do motywacji, która przestaje kojarzyć się pracodawcom z wydatkiem, a zaczyna być inwestycją. Dlatego skuteczna strategia motywacyjna, tak jak każda inna inwestycja,  powinna być zaplanowana, oparta na konsekwentnych działaniach, tak aby w efekcie przynieść firmie zysk.

Metryczka raportu: Badanie  „Drogowskaz Motywacyjny 2016” przeprowadził niezależny instytut badawczy Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services w styczniu 2016 roku. Pomiar przeprowadzono metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych). Badanie przeprowadzono na próbie ogólnej firm N=900 respondentów – osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za przyznawanie pracownikom świadczeń pozapłacowych.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.