Wzrost kosztów życia głównym powodem braku oszczędności

W ubiegłym roku wyraźnie wzrosła liczba osób oszczędzających. Jednak nadal 28% Polaków nie mogło sobie pozwolić na odłożenie środków finansowych. Co było główną przyczyną tej sytuacji? Wyniki najnowszych badań analizują eksperci firmy Tavex. Jedno jest pewne, gdy pieniądze tracą na wartości, staramy się myśleć o poduszce finansowej i zabezpieczeniu przyszłości.

koszty-zycia

Inflacja motywuje i uniemożliwia jednocześnie

Jak wynika z badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie firmy Tavex, aż 28% Polaków nie zdołało odłożyć środków finansowych w 2023 roku. Głównym powodem braku oszczędności wśród dorosłych respondentów jest wzrost kosztów życia (39%).

Kolejną istotną przeszkodą ku odkładaniu pieniędzy były zbyt małe zarobki (30%). Nic jednak dziwnego, w sytuacji, gdy doświadczamy spadku wartości pieniądza, a lwią cześć naszej wypłaty zjadają bieżące potrzeby, rachunki i pozostałe zobowiązania. Ponadto 19% respondentów wskazało zmniejszenie się dochodów całego gospodarstwa domowego, a 11% odpowiedziało, że wydało swoje oszczędności na wcześniej wyznaczony cel.

Odpowiedzi te znajdują swoje potwierdzenie również w badaniu BIG InfoMonitor, z którego wynika m.in., że aż 44% Polaków musiało w ciągu ostatniego półrocza sięgnąć po “zaskórniaki”, w celu sfinansowania swoich podstawowych potrzeb.

Pomimo tego, że nadal spora część osób nie oszczędza, rośnie odsetek tych, którzy to robią. Wpływ na to mają zapewne wydarzenia ostatnich lat – począwszy od pandemii, przez wojnę w Ukrainie, po wysoką inflację i rosnące stopy procentowe. To właśnie wtedy większość z nas uświadomiła sobie jak ważne jest odkładanie nawet małych kwot, w celu zabezpieczenia swojej przyszłości – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

Pomimo wyzwań, jakie stawiał przed nami ubiegły rok – a był to czas m.in. dynamicznych zmian w polskiej gospodarce, zaczynając od najwyżej inflacji od 26 lat w lutym, przez szokową obniżkę stóp procentowych we wrześniu, aż po silną aprecjację złotego do końca roku, na którą wpływ miały m.in. wybory – ponad połowie Polaków (72%) udało się odłożyć środki finansowe. Jest to znaczący wzrost względem 2022 roku, aż o 9 p.p.

Kto jest najbardziej przezorny?

Z przeprowadzonego badania wynika, że częściej o zabezpieczeniu swojej przyszłości finansowej myślą mężczyźni (75%). Jednak różnica ta nie jest znacząca, ponieważ aż 69% kobiet również wskazało, że udało się im zaoszczędzić pieniądze w 2023 roku. Cieszy fakt, że w obydwu przypadkach widać poprawę względem 2022 roku. Wówczas jedynie 57% kobiet i 68% mężczyzn zdecydowało się na taki ruch.

Liderami – bez zmian – pozostają najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lata, którym aż w 98% udało się zaoszczędzić środki finansowe oraz osoby w grupie wiekowej 25-34 lata (82%). Spadek pozytywnych odpowiedzi zauważalny jest wraz z upływem lat respondentów: 35-44 lata (77%), 45-54 lata (75%), 55-64 lata (55%) i 65+ (54%).

Co ciekawe, 41% badanych, którym udało się zaoszczędzić, zdecydowało się na zainwestowanie pieniędzy. Najczęstszym wyborem lokowania środków przez respondentów były lokaty, fundusze inwestycyjne, nieruchomości, giełda oraz złota.

Inwestowanie stanowi kluczowy element strategii finansowej, pozwalając na realizację różnorodnych celów i aspiracji. Dla wielu motywacja do inwestowania jest związana z finansowymi korzyściami – dążeniem do szybkiego osiągnięcia zysków, poszerzeniem źródeł dochodu czy stworzeniem solidnej „poduszki finansowej” na przyszłość. Tym samym, inwestowanie otwiera drzwi do zwiększenia stabilności ekonomicznej i zapewnienia komfortu życia np. na emeryturze lub w sytuacji kryzysowej, gdy np. stracimy pracę – wskazuje Aleksandra Olbryś, ekspert ds. rynku metali szlachetnych, Tavex.

***

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 13 grudnia 2023 do 20 grudnia 2023 przez Opinia24. Zastosowano technikę telefoniczną (CATI) do zrealizowania badania na reprezentatywnej próbie N=1010 dorosłych Polaków oraz na próbie N=500 osób, które zainwestowały w 2023 roku.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.