Ubezpieczenie na życie w trosce o siebie i najbliższe osoby

Ubezpieczenie na życie z miłości i z rozsądku

Psychologowie, socjologowie i inni znawcy zachowań i natury ludzkiej, co raz definiują nowe pojęcia związane ze stylem życia współczesnego społeczeństwa. W efekcie ich badań i obserwacji pojawiają się nieznane dotąd nazwy pokoleń X, Y, Z, czyli osób urodzonych w podobnym czasie, zdeterminowanych przez te same wydarzenia historyczne, ekonomiczne i społeczne. Łączą je podobne poglądy na świat, na innych ludzi, sposób podejścia do życia, do pracy i nauki i innych istotnych życiowych spraw. Jedne pokolenia żyją szybko, z nastawieniem na konsumpcję, tłumacząc swój pęd odpowiedzialnością za swój dom, rodzinę, dzieci i przyszłość. Inni fascynują się coraz popularniejszym trendem slow life. Cenią spokój, komfort życia na umiarkowanym poziomie, szanują czas i starają się jak najwięcej miejsca przeznaczać na przyjemności, a na pracę dokładnie tyle, ile trzeba i ani godziny więcej.

ubezpieczenie na życie

To dość pobieżny opis współczesnych pokoleń i stylów życia, które można zaobserwować w najbliższym otoczeniu.

Trudno dociec ile w tym prawdy. Jest coś, co łączy te pokolenia i mimo opisywanych różnic pozostaje jednym z najsilniejszych bodźców w naturze ludzkiej, ich wspólnym mianownikiem bez względu na poglądy, styl życia i stosunek do otaczającego świata. To chęć zorganizowania własnego życia w najlepszy dla siebie sposób, z pewną dawką egoizmu, zapewniając bezpieczeństwo i spokój nie tylko sobie, ale i bliskim. Dlatego z miłości do życia, z rozsądku i odpowiedzialności za najbliższych warto rozważyć zawarcie polisy na życie.

Kto powinien zawrzeć ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest dobrowolne. Nie ma obowiązku zawierania takiej polisy. Nie jest to uwarunkowane ustawowo, jak na przykład obowiązek posiadania OC przez posiadaczy samochodów. Skoro więc nie trzeba ubezpieczać życia – kogo  powinna z własnej inicjatywy zainteresować taka ochrona?

Najwięcej polis na życie zakładają osoby, które czują odpowiedzialność za przyszłość nie tylko swoją, ale także swoich najbliższych. Ludzie żyjący w pojedynkę trudniej uświadamiają sobie konieczność zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie, niż osoby żyjące w związkach, posiadające dzieci, spłacające kredyty hipoteczne, utrzymujące cały swój dom i będące gwarantem dobrej przyszłości najbliższych.

Jednak tak, jak nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, tak trudno sobie wyobrazić jak bardzo zmieni się życie po ciężkim wypadku, który uniemożliwi dalszą pracę i życie bez pomocy innych. Takie ryzyko i niepewność na równi dotyczy osób samotnych, singli jak i pozostających w związkach i wychowujących dzieci. Dlatego każdy powinien rozważyć zawarcie ubezpieczenia na życie.

Moje Życie 24 – elastyczna polisa w PKO

Ubezpieczenie na życie często jest oferowane wraz z innymi produktami bankowymi czy finansowymi, np. podczas zawierania umowy o kredyt hipoteczny. Taki wariant ubezpieczenia również warto rozważyć, ale należy pamiętać o tym, że jest to zabezpieczenie bliskich na wypadek pozostania z długiem kredytowym po śmierci osoby ubezpieczonej. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA przygotowało ubezpieczenie Moje Życie 24, które może zawrzeć każdy klient posiadający konto osobiste w PKO Banku Polskim SA z dostępem do serwisu iPKO.  Nie ma znaczenia posiadanie innych produktów kredytowych, inwestycyjnych bądź oszczędnościowych. To polisa dla wszystkich osób w wieku 18 lat – 57 lat (w dniu składania wniosku trzeba być przed 57. urodzinami).

Składając wniosek o ubezpieczenie Moje Życie 24 można samodzielnie wybrać ryzyka z dostępnej listy, na wypadek, których ma być zawarta polisa. Dzięki tej możliwości można skomponować swoją polisę na miarę swoich oczekiwań i potrzeb i to bez wychodzenia z domu.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie w PKO Ubezpieczenia?

Moje Życie 24 chroni osobę ubezpieczoną i zapewnia bezpieczeństwo finansowe jej bliskim na wypadek:

  • zgonu i zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • poważnego zachorowania

Oprócz zakresu ryzyk, na wypadek których zawierane jest ubezpieczenie chroniące życie i zdrowie, do wyboru osoby ubezpieczonej pozostaje  suma ubezpieczenia. Są to 4 warianty w kwocie 1000 zł, 10 000 zł, 20 000 zł lub 30 000 zł, w zależności od wybranych ryzyk i wysokości składek ubezpieczeniowych.

Składki ubezpieczeniowe opłaca się miesięcznie – można zlecić automatyczne pobieranie składek z konta iPKO. Wysokość składki ubezpieczeniowej można samodzielnie wyliczyć w serwisie iPKO, na bazie wybranych ryzyk i wskazanych sum ubezpieczenia. W tym celu wystarczy zalogować się do serwisu iPKO i sprawdzić dostępne warianty sum ubezpieczenia oraz wysokości składki w pakiecie elastycznym. Składki miesięczne zaczynają się już od 6 zł.  Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 3 lata i może być przedłużona na następny okres trzyletni pod warunkiem, że w momencie przedłużania umowy ubezpieczony nie ukończył 57 roku życia.

Co trzeba wiedzieć przed zawarciem polisy Moje Życie 24

Obowiązkowo należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zanim zostanie wysłany wniosek o zawarcie polisy. W OWU znajdują się wszystkie istotne informacje, w tym wyłączenia, czyli te zdarzenia, których ubezpieczyciel nie uwzględni do wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie na życie to produkt dla każdego. Wystarczy w domowym budżecie wygospodarować kwotę potrzebną na opłacenie składki, która zaczyna się już od kilku złotych miesięcznie w najniższym wariancie. Tak niewielki wkład finansowy to bezcenne zabezpieczenie przyszłości najbliższych, będące wyrazem wielkiej troski o nich i prawdziwego rozsądku.

Więcej o ubezpieczeniu na życie można dowiedzieć się na http://pkoubezpieczenia.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-moje-zycie24

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.