Szkolenia z dofinansowaniem (prawie) dla każdego

Do niedawna szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone były wyłącznie dla pracowników, którzy przekroczyli 45. rok życia. Ale to już przeszłość. W 2016 roku pracodawca może wysłać na szkolenie osobę w dowolnym wieku i otrzymać zwrot nawet 100% kosztów.

dofinansowanie szkolenia

Główną ideą KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań pracodawców. Ryzyko, że pracownik okaże się nieodpowiednio przygotowany do pracy w coraz bardziej nowoczesnych warunkach, w największym stopniu dotyczy pracowników z wieloletnim stażem. Dlatego to do nich w sposób szczególny skierowany był program KFS w latach ubiegłych.

Warunek ten ograniczał jednak dostęp do bezpłatnych szkoleń pracownikom młodszym, podczas gdy i oni potrzebują stale zwiększać swoje kompetencje. Na szczęście w 2016 roku wiek nie musi być już przeszkodą. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracodawcy mogą bez ograniczeń wysyłać pracowników na bezpłatne szkolenia. Konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Dla kogo szkolenie z dofinansowaniem?

Po pierwsze, priorytetowo traktowane będą wnioski pracowników, których można zaliczyć do jednej z trzech grup. Obok osób z dużym, co najmniej 15-letnim doświadczeniem w pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (o ile nie przysługują im emerytury pomostowe), KFS postanowił wesprzeć pracowników młodych, w wieku do 30 roku życia. Trzeci priorytet jest jednak bardziej ogólny i dotyczy ustawicznego szkolenia pracowników bez względu na ich wiek lub staż, o ile szkolenie będzie pozostawało w bezpośrednim związku z wykonywaną pracą.

Wniosek o objęcie pracownika lub pracowników szkoleniem może złożyć każdy pracodawca, o ile zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę. Szczególne preferencje otrzymują właściciele najmniejszych firm. Jeśli zatrudniają nie więcej niż 9 osób, mogą ubiegać się nawet o 100% dofinansowania. Ale dla większych pracodawców udział w programie KFS także jest korzystny – sami pokryją oni tylko 20% kosztów szkoleń.

Na szkolenia pracowników w skali całego kraju przeznaczono 200 mln zł – pula jest więc dość duża. Jeden pracodawca może otrzymać dofinansowanie nie większe niż ok. 11.800 zł, ale w przeliczeniu na każdego szkolonego pracownika. Jest jeszcze jedna ważna zasada. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika objętego szkoleniem.

szkolenie

Jak skorzystać z dofinansowania?

– Pracodawca zainteresowany programem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – mówi Jacek Zaborowski, wiceprezes firmy szkoleniowej Effect Group, która w tym roku przystąpiła do programu KFS.

We wniosku składanym w urzędzie pracy należy podać dane pracodawcy, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty i wnioskowaną kwotę dofinansowania. Umowę należy też podpisać z pracownikiem, ponieważ ważna jest jego zgoda na udział w szkoleniu i zobowiązanie do uczestnictwa w zajęciach. W związku z tym pracodawca jeszcze przed złożeniem wniosku musi zdecydować, jaka firma przeprowadzi szkolenia, jakich tematów będą one dotyczyły oraz którzy pracownicy zostaną nimi objęci.

– Pracodawca może zgłosić się do nas i z naszą pomocą określić potrzeby szkoleniowe firmy. Bezpłatnie pomożemy dobrać szkolenia odpowiednio do potrzeb konkretnych pracowników, a następnie prawidłowo wypełnić wniosek do urzędu pracy – podkreśla Jacek Zaborowski. – W przypadku szkoleń Effect Group, pracodawcy mają do wyboru ponad  150 tematów szkoleń m.in. z takich obszarów jak produkcja, logistyka, kadry czy marketing – dodaje.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku umowa o finansowanie szkoleń zostaje zawarta pomiędzy pracodawcą a starostą. W umowie ustala się m.in. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. To jednak zapisy dotyczące sytuacji wyjątkowych. Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, a tak dzieje się zazwyczaj, wybrana firma bez przeszkód przeprowadzi szkolenie, a następnie dostarczy dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków programu.

Dzięki temu firma korzystająca z programu zyska dobrze przeszkolonych pracowników bez wydawania własnych środków finansowych lub – w przypadku firm średnich i dużych – ponosząc jedynie 1/5 kosztów. Warto skorzystać z tej możliwości w tym roku, ponieważ zasady przyznawania środków w kolejnych latach mogą ulegać zmianom.

[Źródło: Effect Group]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.