Słownik giełdowy – wyjaśnienie podstawowych pojęć

Giełda staje się dla Polaków coraz popularniejszym miejscem lokowania kapitału. Inwestowanie na rynku akcji, walut czy towarów jest świetnym sposobem na zabezpieczenie oszczędności przed inflacją, która w ostatnich kilkunastu miesiącach kształtowała się na bardzo wysokim poziomie. Gra na giełdzie pozwala też zarabiać poprzez pasywny dochód.

gielda

Przed rozpoczęciem swojej przygody z handlem online warto jednak zapoznać się z podstawowymi pojęciami, zasadą działania światowych rynków akcji i strategiami inwestycyjnymi. W Internecie działają specjalistyczne platformy, które zajmują się edukacją giełdową, jak np. StarTrading Academy. Poniżej prezentujemy najważniejsze pojęcia handlowe, które pomogą ci podczas inwestowania.

Najważniejsze terminy giełdowe

Inwestorzy na rynku akcji posługują się wieloma pojęciami, które dla początkujących wydają się niezrozumiałe. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze terminy giełdowe, które po prostu warto znać.

Hossa – trend wzrostowy na giełdzie papierów wartościowych, w trakcie którego zwiększa się wartość większości akcji lub innych aktywów. Określa się ją także jako rynek byka.

Bessa – trend spadkowy na giełdzie, podczas którego ceny większości aktywów się zmniejszają, co zazwyczaj oznacza dla inwestorów straty. Określa się ją także jako rynek niedźwiedzia.

Kapitalizacja – wartość giełdowa spółki, którą wylicza się poprzez pomnożenie kursu akcji przez ich liczbę.

Dywidenda – wynagrodzenie (zazwyczaj w formie pieniężnej), które otrzymują akcjonariusze lub wspólnicy w zamian za kapitał zainwestowany w spółkę. O jej wypłacie decyduje walne zgromadzenie.

Krótka sprzedaż – określana też jako shortowanie, oznacza sprzedaż akcji bez ich posiadania. Jest to gra na spadek ceny danego aktywa.

Spread – różnica między ceną kupna i sprzedaży. Często oznacza po prostu marżę, którą pobiera pośrednik np. podczas wymiany walut.

Day trading – popularna strategia, która opiera się na krótkoterminowym inwestowaniu poprzez otwieranie i zamykanie pozycji w tym samym dniu lub sesji.

GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, największa giełda w Polsce, na której notowane są najważniejsze polskie spółki.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, sprawuje nadzór nad polskim rynkiem finansowym, w tym nad giełdą.

Dźwignia – inaczej lewar, oznacza sposób inwestowania z wykorzystaniem pożyczonych środków (np. od brokera), co umożliwia traderom zajmowanie większych pozycji. Dźwignia finansowa może mnożyć zyski, ale też straty.

Instrumenty finansowe

gielda

Poniżej opisujemy najczęściej spotykane aktywa, w które można inwestować na światowych giełdach.

Akcje są papierami wartościowymi, które dają ich nabywcom (akcjonariuszom) udziały w spółce, a czasami też inne korzyści, takie jak dywidendy. Do spółek o największej kapitalizacji na świecie zaliczają się m.in. Apple, Microsoft, Alphabet i Saudi Aramco.

Obligacje są dłużnym papierem wartościowym, w którym emitent potwierdza dług wobec nabywcy i zobowiązuje się go spłacić w wyznaczonym terminie. Najczęściej spotyka się obligacje skarbu państwa, które cechują się niskim ryzykiem dla inwestora.

Waluty są jednostkami monetarnymi i pieniędzmi obowiązującymi w różnych państwach. Handluje się nimi głównie na rynku Forex. Do najpopularniejszych należą dolar amerykański (USD), euro (EUR) i funt szterling (GBP).

Kryptowaluty to natomiast waluty cyfrowe, które opierają się na kryptografii i łańcuchu bloków. Co ciekawe, pierwsze z nich powstały raptem kilkanaście lat temu. Do najpopularniejszych krypto zaliczają się bitcoin, ether, tether, BNB, XRP i USDC.

Na giełdzie inwestorzy mogą też handlować surowcami, takimi jak złoto, srebro, ropa, miedź i wieloma innymi. Istnieje też możliwość inwestowania w indeksy giełdowe, takie jak WIG20, na przykład poprzez fundusze ETF.

Specyficznym rodzajem inwestycji są zaś kontrakty CFD, gdzie trader nie staje się właścicielem aktywa, a jedynie spekuluje, w jakim kierunku poruszy się cena instrumentu. W handlu CFD można wykorzystać wspomnianą wcześniej dźwignię finansową.

Podsumowanie

Powyższy słowniczek giełdowy obejmuje tylko podstawowe pojęcia, które warto znać przed wejściem na rynek akcji. Znajomość terminologii z pewnością pomaga w inwestowaniu. W poradnikach czy wypowiedziach ekspertów nie brakuje bowiem terminów, które niewiele mówią laikom.

Jeżeli planujesz inwestować, możesz też rozważyć skorzystanie z usług specjalistycznych platform, takich jak np. StarTrading Academy, które oferują kompleksowe kursy edukacyjne o giełdzie.

[Artykuł zewnętrzny]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *