Rynek pracy w I kwartale 2015 r.

Przedstawiciel Handlowy, Programista Java i Księgowy – to najbardziej poszukiwani w ostatnich miesiącach specjaliści.  W których branżach i regionach opublikowano największą ilość ofert pracy i którymi z nich kandydaci byli najbardziej zainteresowani? Na podstawie analizy zamieszczonych w portalu Praca.pl ogłoszeń rekrutacyjnych i ilości ich odsłon, specjaliści serwisu komentują zmiany na rynku pracy w minionym, pierwszym kwartale 2015 roku.

bb0189

Dynamika rynku pracy w Q1 2015 r.

Pierwszy kwartał 2015 r. zaowocował wzrostem publikowanych ofert pracy i nieznacznymi zmianami w obszarze najbardziej popularnych stanowisk. W jakich branżach przede wszystkim poszukiwano pracowników w pierwszym kwartale 2015 roku?

Biorąc pod uwagę ilość publikowanych przez pracodawców ogłoszeń, widać wyraźnie, że najłatwiej o pracę w obszarze sprzedaży i obsługi klienta (32,6% wszystkich ofert pracy) oraz programowania i IT (21,2%). Branże, w których najłatwiej o pracę to również księgowość i podatki (12,5%) i w dalszym ciągu finanse i bankowość (13,5%). Przy czym w ramach IT ilość ofert pracy w stosunku do wszystkich ogłoszeń i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 5,7%, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na programistów. Pozostałe najpopularniejsze branże, mimo, iż nadal dominują na rynku pracy, odnotowały procentowy spadek ilości ogłoszeń. W przypadku sprzedaży o 5,5%, finansów i bankowości o 3,4% i księgowości o 1,5%.

Duże zapotrzebowanie wśród pracodawców widać w zakresie kadry zarządzającej – ogłoszenia na stanowiska menedżerskie stanowiły 10,1% ilości wszystkich ogłoszeń. Oznacza to, że co dziesiąte ogłoszenie kierowane jest do osoby, która będzie dysponować kompetencjami przywódczymi.

Poza branżą programowania  i IT, największy przyrost ofert pracy  w porównaniu do Q1 2015 r. odnotowały takie branże jak inżynieria i projektowanie, doradztwo i konsulting oraz human resources i kadry.  O 1,7% wzrosło również zapotrzebowanie na pracowników fizycznych – ogłoszenia w tej kategorii stanowiły prawie 7% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w serwisie.

Top 10 poszukiwanych stanowisk pracy

Kogo poszukiwali pracodawcy w pierwszym kwartale 2015 r.? Przede wszystkim były to stanowiska związane z branżą IT – programiści (głównie Java i .NET) oraz sprzedażą i obsługą klienta. 10 najpopularniejszych stanowisk to:

 1. Przedstawiciel Handlowy
 2. Programista Java
 3. Księgowy
 4. Specjalista ds. Obsługi Klienta
 5. Programista
 6. Programista .NET
 7. Pracownik ds. Telefonicznej Obsługi Klientów Obcojęzycznych
 8. Pracownik Help Desk
 9. Specjalista ds. Księgowości
 10. Sprzedawca

W porównaniu do analogicznego kwartału 2014 r. nie widać większych zmian w zakresie najbardziej pożądanych pracowników – wprawdzie pracodawcy w mniejszym stopniu poszukiwali młodszych księgowych, ale TOP 10 najpopularniejszych stanowisk nadal zdominowane jest przez IT, księgowość oraz pracowników związanych z obsługą klienta i handlem.

Gdzie najłatwiej i najtrudniej o pracę?

Najwięcej ofert pracy w Q1 215 r. zostało opublikowanych w województwach mazowieckim (17,5% wszystkich ogłoszeń), małopolskim (12,5%) oraz dolnośląskim (12,3%). Te województwa zanotowały również największy – w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku  –  przyrost ilości ofert pracy.  Najmniej ofert pojawiło się w województwie świętokrzyskim (1,9%), podlaskim (2,1%) i lubuskim (2,4%). Warto jednak zauważyć, że jest to związane nie tylko z dynamiką rozwoju firm w poszczególnych regionach, ale również z wielkością zaludnienia poszczególnych województw.

Analizując procentowo podział ogłoszeń na województwa, w większości regionów sytuacja w pierwszym kwartale 2014 i 2015 roku była podobna. Jedynie w województwie wielkopolskim procentowy udział ogłoszeń w stosunku do całości kraju spadł o 2,2% (z 12,1% w IQ 2014 r do 9,8% w Q1 2015 r.). Nie oznacza to jednakże spadku ilości miejsc pracy czy samych anonsów – jest to raczej wyraz tego, że pozostałe regiony, w większości zwiększyły nieznacznie swój udział w rynku pracy. Warto zauważyć, że w tym województwie 71% ofert pracy dla regionu i tak dotyczyło samego Poznania.

W województwach o największej ilości ofert pracy, większość z nich koncentruje się w stolicy regionu. W małopolskim aż 89% ofert pracy dotyczyło miasta Krakowa (o 10% więcej niż w Q1 ubiegłego roku). W przypadku Wrocławia było to 78% ogłoszeń przypadających na województwo. Warszawy – 76%. Nieco inna dynamika występuje np. w województwie pomorskim, gdzie tylko niespełna 42% ogłoszeń dotyczy Gdańska, a pozostałe innych miast i miejscowości w regionie.  Z powyższej analizy wynika, że w przypadku miejsc o największej ilości nowych stanowisk pracy są one związane przede wszystkim z rozwojem firm w dominujących w regionie miastach.

Jakie języki obce są najbardziej poszukiwane przez pracodawców?

Tradycyjnie, najczęściej oczekiwana przez pracodawców była znajomość języka angielskiego. W Q1 2015 r. konieczność znajomości tego języka pojawiła się w prawie 40% ogłoszeń rekrutacyjnych. Jest to nieznaczny (4%) spadek w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Drugim najczęściej poszukiwanym językiem obcym jest niemiecki – wymagano go w niespełna 12% ofert pracy (spadek o 2% w porównaniu do 1Q 2014 r.). Początek 2015 roku przyniósł też zainteresowanie językiem francuskim (3,8% ofert pracy), włoskim (1,1%) i czeskim (1%). Najrzadziej pojawiającą się kompetencją językową był język chiński (0,02%) i litewski (0,06%).

W pierwszym kwartale 2015 r. – porównaniu do Q1 2014 r.– łatwiej było o pracę osobom nie posiadającym znajomości języków obcych.  Jest to związane z większym, procentowym udziałem wśród wszystkich ogłoszeń, ofert skierowanych do pracowników fizycznych oraz osób na niższych, mniej specjalistycznych stanowiskach.

Jakie stanowiska cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów?

O kondycji rynku pracy świadczy nie tylko to, kogo poszukują pracodawcy, ale również kwestia podaży pracy. Jakimi ofertami pracy najbardziej byli zainteresowani użytkownicy serwisu Praca.pl?

Pierwsza trójka ogłoszeń z największą ilością  odsłon w porównaniu do Q1 2014 nie uległa zmianie. Największą popularnością cieszą się stanowiska związane ze sprzedażą i administracją. Nieco częściej poszukiwane były oferty pracy dla kierowców i magazynierów.

TOP 10 stanowisk z największą ilością odsłon w Q1 2015 r.:

 1. Przedstawiciel Handlowy
 2. Sprzedawca
 3. Specjalista ds. Administracyjnych
 4. Kierowca
 5. Specjalista ds. Obsługi Klienta
 6. Asystent / Asystentka
 7. Referent
 8. Robotnik Produkcyjny
 9. Magazynier
 10. Doradca Klienta

Komentarz specjalistów Praca.pl

Pierwszy kwartał 2015 roku nie przyniósł niespodzianek jeśli chodzi o strukturę najbardziej poszukiwanych stanowisk. Nadal najbardziej pożądani są programiści i specjaliści IT oraz osoby zajmujące się sprzedażą i obsługą klienta. Branże takie jak bankowość nieco wyhamowały, a do sezonu przygotowują się firmy budowlane i produkcyjne, w których rośnie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. Nieznaczny spadek oczekiwań pracodawców w zakresie znajomości języków obcych jest spowodowany właśnie przez tę zmianę w zakresie poszukiwanych pracowników. Pracodawcy nie tyle rezygnują z języków obcych, co w większym stopniu niż w poprzednim roku poszukiwane były osoby, od których nie wymaga się języka niemieckiego czy angielskiego.

W porównaniu do zeszłego roku łatwiej też o pracę w większych miastach takich jak Kraków czy Warszawa, co jest związane z rozwojem centrów usług wspólnych i nowymi planami budżetowymi dużych firm, które zazwyczaj z początkiem roku uzupełniają braki kadrowe.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.