Przedsiębiorco, złożyłeś zeznanie podatkowe? Teraz pamiętaj, aby rozliczyć roczną składkę zdrowotną!

Z początkiem maja (2.05) upłynął termin na składanie zeznań podatkowych za 2022 rok. Dla przedsiębiorców to jednak nie koniec formalnych rozliczeń. Wraz z końcem roku składkowego wszyscy prowadzący firmę są zobowiązani przygotować dokument ZUS DRA, w którym wykazane zostaną wszystkie składki i świadczenia realizowane w minionym roku składkowym.

podatek

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Nowy obowiązek złożenia rocznego ZUS DRA dotyczy płatników składek na ubezpieczenia zdrowotne, którzy stosowali opodatkowanie według zasad ogólnych (w przypadku podatku wyliczanego według skali oraz w przypadku podatku liniowego) jak i tych, którzy rozliczali się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Deklarację z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok należy złożyć do  22 maja 2023 roku. Najprościej zrobić to dzięki programom, w których przedsiębiorcy rozliczali swoje zeznania roczne. W programie e-pity można wczytać roczne dane bezpośrednio do deklaracji ZUS DRA bez potrzeby wypełniania wszystkich wymaganych pól.

Jak przedsiębiorcy powinni przygotować rozliczenie?

Od 1 maja 2023 r. obowiązują nowe wersje ZUS DRA i ZUS RCA począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień. Jednak przedsiębiorcy nie muszą przygotowywać dwóch osobnych dokumentów, całość trafia do jednego formularza DRA. Ubezpieczony wypełnia dodatkowe bloki jednego dokumentu, który następnie wysyła do ZUS –  komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka fillup.pl

Pamiętaj! Rozliczenie roczne należy przekazać wraz ze stosowną deklaracją za kwiecień 2023 roku do 22.05.2023:

  • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo będzie to ZUS DRA,
  • jeżeli płacisz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców) – ZUS RCA.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że w dokumencie ZUS DRA rozliczany jest tzw. rok składkowy, który trwa od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 r. W tym okresie za każdy miesiąc należało ustalać wysokość składki zdrowotnej. Natomiast roczna składka ustalana jest na podstawie dochodów (przychodów w przypadku ryczałtu)  z roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. – Do ustalenia rocznej podstawy składki zdrowotnej bierze się pod uwagę dochód (tj. przychód minus koszty) za okres od stycznia do grudnia 2022 r. Następnie dochód pomniejsza się o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka fillup.pl

Sprawdź czy nie masz nadpłaty czy niedopłaty

W związku z rozliczeniem rocznym może powstać nadpłata lub też niedopłata, która powinna zostać uregulowana wraz z terminem złożenia deklaracji rocznej tj. do 22 maja 2023 roku. – To bardzo ważne, by zwrócić uwagę na różnicę sumy składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy. W przypadku gdy suma wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, przysługuje zwrot nadpłaty. W takim przypadku płatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o jej zwrot. Jeśli natomiast płatnik posiada zaległości, wówczas kwota zwrotu przekazana jest na poczet spłaty przeterminowanych płatności – wyjaśnia Monika Piątkowska. – Jeśli roczne rozliczenie zobowiązuje podatnika do dopłaty składki, wówczas wpłaca się kwotę stanowiącą różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego – dodaje ekspertka.

A co z tymi, którzy zmienili zasady opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania była możliwa za rok 2022 na dwa sposoby – w trakcie roku lub przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok. W przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie roku tj. od 1 lipca 2022 r., podatnik nie będzie zobowiązany do skorygowania składek zdrowotnych za pierwszą połowę roku. Taka sytuacja może dotyczyć wyłącznie przypadków, gdy podatnik zmienił opodatkowanie na skalę podatkową z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub z podatku liniowego przy rozliczeniu rocznym.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.