Opodatkowanie rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum

Życie gospodarcze z roku na rok coraz bardziej się komplikuje. Okazuje się, że pojedyncze przedsiębiorstwa coraz rzadziej mogą wykonać pewne operacje samodzielnie, od ich początku do samego końca. Coraz częściej natomiast spółki stają przed decyzją podpisania umowy współpracy oraz kooperacji – dla dobra projektu oraz klienta, a tym bardziej samej firmy.

opodatkowanie rozliczeń

Czym jest umowa konsorcjum?

Ten dokument należy do grup umów nienazwanych. Dlatego, jeśli chodzi o jego treść, zostaje ona wyznaczana zgodnie z zasadami swobodnego kształtowania umów. Informacje, jakie powinny się znaleźć na dokumencie tego typu, to: strony umowy, przedmiot umowy, cel konsorcjum, przedmiot jego działalności, określenie zakresu reprezentacji oraz odpowiedzialności, podziału zysków w udziale i stratach, inne postanowienia i na koniec oczywiście podpisy wszystkich stron umowy. Trzeba jednak pamiętać, że bezwzględne granice takich dokumentów stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. Konsorcjum to struktura zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na konkretny okres czasu. Ma miejsce w celu realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Umowa konsorcjum jest najczęściej zawierana w sytuacji ogłoszenia przetargów publicznych. Kumulując własne potencjały, przedsiębiorcy odpowiednio dzielą pomiędzy sobą poszczególne zadania tak, aby osiągnąć zakładany rezultat. Pomoc w sporządzaniu takich dokumentów oferują doradcy podatkowi, tacy jak Spółka Doradztwa Podatkowego KWS Tax z Łodzi.

Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum

W praktyce stosuje się dwa sposoby rozliczania, jeśli chodzi o umowy konsorcjum. Pierwszy z nich odbywa się na podstawie przyjętego w dokumencie wskaźnika procentowego udziału każdej z firm w przychodach i kosztach całego zadania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że udział nie wynika bezpośrednio z podziału robót między członkami konsorcjum. W takim przypadku każdy z członków partycypuje zarówno w kosztach, jak i w zyskach innego członka. Druga metoda skupia się nie na wskaźniku procentowym, a na faktycznym podziale robót oraz wynagrodzeniu kwotowym między członkami konsorcjum. Chyba największym problemem, z jakim spotykają się członkowie konsorcjum, jest kwestia podlegania rozliczeń w aspekcie VAT. Z punktu widzenia tego podatku każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem, ale samo konsorcjum, jako tymczasowa spółka wielu przedsiębiorstw, zasadniczo nie może pełnić roli podatnika. W świetle braku odpowiednich regulacji prawa podatkowego oraz zróżnicowanego podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych z pewnością warto rozważyć z wystąpieniem w formie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Każdą sprawę, jeśli chodzi o obowiązek wystawiania faktury VAT i formułę wzajemnych rozliczeń wśród członków konsorcjum, trzeba rozstrzygać indywidualnie. Dopiero po zapoznaniu się z okolicznościami faktycznymi danej sprawy można rozstrzygnąć, czy poszczególni członkowie konsorcjum świadczą usługi na swoją rzecz, czy nie. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż przy realizacji dużych przedsięwzięć gospodarczych, często trwających na przestrzeni kilku lat wtórna zmiana lub zakwestionowanie dotychczasowego podejścia może istotnie wpływać na model biznesowy stron warunkując w skrajnym przypadku możliwość realizacji określonych inwestycji. Stąd celem zminimalizowania ryzyka sporów podatkowych, warto skonsultować kwestie związane z umową konsorcjum za pośrednictwem Spółki Doradztwa Podatkowego KWS Tax.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.