Od czego można odpisać ulgę podatkową? Poradnik

Każda osoba, która w Polsce osiąga dochody i płaci podatek dochodowy, ma prawo do skorzystania z obowiązujących ulg. Musi jednak spełniać określone przepisami warunki. Jakie odliczenia są możliwe i na jakich zasadach przyznawana jest ulga podatkowa?

ulga podatkowa

Ulga podatkowa to wszelkiego rodzaju zwolnienia i odliczenia, których zastosowanie przyczynia się do obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Warto więc sprawdzić, z których ulg podatkowych można skorzystać aktualnie.

IKZE – ulga podatkowa z tytułu oszczędzania

Każdy, kto zdecyduje się odkładać środki z myślą o przyszłej emeryturze w ramach IKZE, może skorzystać z ulgi podatkowej. Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu nawet do 1636,99 zł – dotyczy to osób, które znajdują się w II progu podatkowym (32%).

Ulga podatkowa z tytułu wpłat na IKZE jest równa sumie wpłat dokonanych w roku, za który następuje rozliczenie.

Przykład 1. Wpłacając na IKZE kwotę 4000 zł i znajdując się w pierwszym progu podatkowym, ulga wyniesie 720 zł.

Przykład 2. W przypadku II progu podatkowego (32%) i maksymalnych wpłat na IKZE, ulga podatkowa wyniesie 1636,99 zł.

Ulga prorodzinna – dla podatników mających dzieci

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby, które posiadają dzieci małoletnie, dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, dzieci z przyznaną rentą socjalną oraz dzieci do 25 roku życia – pod warunkiem, że uczą się lub studiują oraz w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego 6600 zł.

Odliczenia dokonuje się za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik sprawował władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. W przypadku jednego dziecka, ulga podatkowa wynosi 92,67 zł miesięcznie.

Warto pamiętać, że ulga na jedno dziecko obwarowana jest limitem dochodów rodziców (roczna kwota dochodów nie może przekraczać 112 000 zł). Natomiast limit zostaje zniesiony w przypadku dwojga i więcej dzieci. Różne będą przy tym kwoty odliczeń:

  • na pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga po 92,67 zł miesięcznie
  • na trzecie dziecko przysługuje ulga w wysokości 166,67 zł miesięcznie
  • na czwarte i kolejne dziecko ulga wynosi 225 zł miesięcznie na każde dziecko.

Niektórzy podatnicy mogą także skorzystać z ulgi internetowej – dotyczy to jednak tych osób, które do tej pory nie dokonywały odliczeń z tego tytułu. Ulga na internet przysługuje przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeśli ktoś skorzystał z niej w 2016 roku to może skorzystać z niej również w 2017 roku.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.