Nowe taryfy za prąd dla gospodarstw domowych. Sprawdź, ile zapłacą klienci TAURONA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Ceny prądu pędzą w ostatnich miesiącach w całej Unii Europejskiej, głównie w wyniku wzrostu cen CO2. Dzięki antyinflacyjnym inicjatywom rządu klienci TAURONA wciąż będą mieli jedne z najniższych rachunków za prąd w Europie: od 1 stycznia zapłacą około 6 złotych więcej.

energia

Nowe taryfy prezesa URE będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Dla statystycznego gospodarstwa domowego (rodzina 2+2) TAURONA, zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, będzie to oznaczać wzrost rachunku średnio – w pierwszym okresie obowiązywania rozwiązań – o ok. 6 zł miesięcznie.

– Wzrost cen energii elektrycznej wynika przede wszystkim z realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 70 proc. wytwarzanej w Polsce energii pochodzi z elektrowni węglowych. Elektrownie te muszą kupować uprawnienia do emisji CO2, które w tym roku drastycznie wzrosły, o ponad 80 proc., i dziś jednostkowy koszt uprawnień to prawie 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się  aż w połowie z kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2, a  tylko jego druga część to faktyczny koszt jej produkcji. Koszt takiej polityki klimatycznej Unii Europejskiej obciążają statystycznego klienta w naszej części Europy – mówi Rafał Soja, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Rozwiązania przygotowane w rządowej tarczy antyinflacyjnej zakładającej obniżenie stawki VAT na dostawy prądu do 5 proc. do końca marca 2022 r. i zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r. spowodują, że realnie od 1 stycznia klienci TAURONA zapłacą za energię elektryczną o około 6  złotych więcej.

– Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen energii jest sytuacja na rynku gazu. Jest ona w dużej mierze wywołana czynnikami politycznymi. Szczególnie chodzi tu o ograniczanie dostaw przez rosyjski Gazprom. Drastyczny wzrost cen gazu, który przekracza obecnie 700 proc. w stosunku do poprzedniego roku doprowadził do ogromnego wzrostu cen energii elektrycznej w państwach UE, takich jak Niemcy, Włochy czy Hiszpania, które opierają swoją energetykę na gazie – wyjaśnia Karol Manys, rzecznik prasowy Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Regulacje unijne prowadzące do stworzenia wspólnego europejskiego rynku energii prowadzą w konsekwencji do przeniesienia wysokich cen z państw zachodniej Europy do Polski.

energia

Boom na rynku prosumenckim i konieczne inwestycje w sieci

Rachunek za prąd składa się z części sprzedażowej oraz dystrybucyjnej. Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się również stawka opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu stawek opłaty mocowej, stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawek opłat sieciowych, tj. wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i kosztów zakupu usług obcych.

– Inwestycje w obszarze dystrybucji są szczególnie istotne ze względu na rozwijający się w ostatnich latach tak intensywnie rynek OZE. Sieć elektroenergetyczna, w przypadku zmiany charakteru jej wykorzystania poprzez zainstalowanie dużej ilości rozproszonych źródeł odnawialnych, wymaga modernizacji, która jest procesem długotrwałym i wymaga nakładów. TAURON tylko w tym roku przyłączył już ponad 100 tysięcy mikroinstalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego konieczne jest szerokie doinwestowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych, a inwestycje te muszą być zrównoważane wraz z powstawaniem nowych źródeł wytwórczych. W innym przypadku cały system elektroenergetyczny nie będzie realizował poprawnie swojej funkcji, ponieważ problemy w działaniu któregokolwiek obszaru odbijają się na całości – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Taryfa dystrybucyjna zapewnia uzyskanie przychodów, które umożliwiają pokrycie kosztów funkcjonowania firmy oraz środki na utrzymanie, rozwój i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. W ostatnich latach TAURON Dystrybucja przeznacza na ten cel nawet 2 mld rocznie. Kluczowe kierunki inwestycyjne TAURON Dystrybucja to: przyłączanie nowych klientów, modernizacja lub przebudowa majątku o najdłuższym okresie eksploatacji na wszystkich poziomach napięć, zmiana struktury sieci elektroenergetycznej (szczególnie średniego napięcia) w kierunku większego udziału sieci kablowej, dostosowanie sieci do możliwości przyłączanie źródeł OZE, poprawa elastyczności sieci i rozwój sieci w kierunku smart (w tym zabudowa liczników inteligentnych).

[media.tauron.pl]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.