Nieterminowe płatności, czyli o powodach bankructwa firm

Dokładnie 40 proc. europejskich przedsiębiorców uważa, że nieuregulowanie przez ich klientów należności na czas hamuje dalszy rozwój firmy. W Polsce 25 proc. respondentów zdeklarowało, że terminowe zapłaty pozwoliłyby im na zatrudnienie większej liczby pracowników.

bb0365

Z danych „Europejskiego Raportu Płatności 2015” przygotowanego przez firmę Intrum Justitia jasno wynika, że coraz częściej do upadku przedsiębiorstw – zwłaszcza tych z sektora MŚP – przyczynia się brak płynności finansowej rozumiany jako brak zdolności płatniczej. Najpoważniejszym problemem są opóźnienia w zapłatach za transakcje handlowe. 70 proc. respondentów przyznaje, że ich problemy finansowe spowodowane są trudnościami w ściągnięciu zobowiązań od dłużników. Niemało, bo aż 60 proc. ankietowanych uważa, że opóźnienia w zapłacie za fakturę są zamierzonymi działaniami. Najczęstszym stosowanym przez przedsiębiorców zabezpieczeniem jest przedpłata, jednakże stosuje ją tylko 47 proc. badanych. Oprócz faktur pro-forma przedsiębiorcy często zabezpieczają się również poprzez żądanie wystawienia czeku czy faktoring.

Ponad połowa ankietowanych uważa, że dłużnicy borykający się z finansowymi problemami i międzynarodowe nieterminowe płatności przyczyniają się do zaciągania kolejnych kredytów, które wpędzają firmę w spiralę zadłużenia. Przekłada się to na opóźnienia w wypłatach dla pracowników, które na dalszych etapach może skutkować opóźnieniami w zapłacie za podstawowe zobowiązania przedsiębiorstwa, jak również zwolnieniami wśród pracujących osób. Utrata kontrahentów i pracowników w szybkim czasie przyczynia się do upadku przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie przed bankructwem

Wpływ na upadek firmy mogą mieć również przyczyny makroekonomiczne, które są niezależne od przedsiębiorców, więc jedyne co mogą zrobić to próba zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zachodzących zmian. Należy bowiem pamiętać, że do przyczyn makroekonomicznych zalicza się działania polityczne, wahania kursów walut oraz załamanie popytu na produkty na zagranicznych rynkach. W obecnej chwili, zabezpieczając się przed niekorzystnymi wpływami makroekonomii, przedsiębiorstwa na bieżąco śledzą prace zmierzające do zmian w prawie, które reguluje działalność branży, w której funkcjonują. Poza tym zrzeszają się w organizacjach, które działają na rzecz niedopuszczenia do wprowadzania niekorzystnego dla nich prawa. Natomiast oferty banków pozwalają coraz lepiej zabezpieczyć się przed gwałtownymi wahaniami kursów walut. Bardzo ważne jest również to, aby przedsiębiorcy na bieżąco obserwowali sytuację na rynkach zagranicznych, na których prowadzą swoją działalność. Wychwycenie w odpowiednim momencie niepokojów gospodarczych i politycznych pozwoli na uchronienie się przed stratami związanymi z załamaniem popytu na danym rynku.

Zaproszenie do udziału w badaniu

„Europejski Raport Płatności” jest badaniem przeprowadzonym przez Intrum Justitia w 29 krajach Europy, angażującym corocznie około 9 000 przedsiębiorstw. Raport ten analizuje rzeczywistość biznesową i określa ryzyko, jak również prognozy w następujących kwestiach: czas płatności, utrata płatności, konsekwencje spóźnionych płatności i prognozy rozwoju ryzyka oraz dane finansowe. Wszyscy chętni prezesi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi oraz menadżerowie ryzyka handlowego, którzy chcą włączyć się w stworzenie takiego raportu zaproszeni są do wypełnienia ankiety, która jest dostępna od 15 lutego przez 8 tygodni na stronie Intrum Justitia: http://survey.intrum.com/672156?lang=pl.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.