Nie ufamy politykom, pracownikom call center, piłkarzom oraz… duchownym

bb0076Polacy szczególny brak zaufania deklarują wobec polityków (ufa im tylko 3% ankietowanych), pracowników call center (11%) oraz piłkarzy (12%). Tylko co trzeci badany Polak ufa przedstawicielom duchowieństwa. W Europie mniejsze zaufanie do księży mają jedynie mieszkańcy Słowenii. To wyniki 14. edycji badania European Trusted Brands, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Reader’s Digest.

W tegorocznej edycji badania European Trusted Brands przebadano mieszkańców 10 krajów europejskich. Jednym z zagadnień poddanych badaniu było zaufanie Europejczyków do 24 wybranych grup zawodowych, takich jak m.in. piloci samolotów cywilnych, lekarze, prawnicy, policjanci, liderzy związków zawodowych.

Jak pokazują wyniki sondażu największym zaufaniem darzymy zawód strażaka. Zaufanie do tej grupy zawodowej deklaruje 91% Polaków i średnio tyle samo mieszkańców Europy. Mamy również duże zaufanie do innych zawodów, których wykonywanie wiąże się z ochroną życia i zdrowia: do pilotów samolotów cywilnych, farmaceutów, pielęgniarek czy lekarzy. Większość Europejczyków ufa także nauczycielom, rolnikom oraz wojskowym.

Austriacy i Niemcy zdecydowanie częściej niż średnio inni mieszkańcy Europy deklarują zaufanie do pielęgniarek, farmaceutów i lekarzy. Francuzi najbardziej − obok Austriaków, Finów i Portugalczyków − ufają strażakom. Rumuni mają większe zaufanie niż średnio inni mieszkańcy Europy do pilotów samolotów cywilnych i nauczycieli, zaś Rosjanie – do nauczycieli i wojskowych. W 14. edycji badania European Trusted Brands po raz pierwszy postanowiono zbadać także zaufanie do rzemieślników. Zaufanie do przedstawicieli tego zawodu zadeklarowało 65% ankietowanych z Polski i średnio 73% Europejczyków.

Najmniejsze zaufanie mieszkańców Europy wzbudza zawód polityka – tylko 3% Polaków i średnio 9% Europejczyków deklaruje zaufanie do przedstawicieli tej grupy. Spośród 10 nacji, które wzięły udział w badaniu, największe zaufanie wobec polityków wykazują Słoweńcy. Na liście najmniej zaufanych zawodów znalazły się również profesje związane ze sprzedażą produktów i usług: pracownicy call center (10%), agenci nieruchomości (14%), sprzedawcy samochodów (18%), doradcy finansowi (21%) i pracownicy biur podróży (37%).

Co ciekawe, Polacy − obok Słoweńców – wykazują najmniejsze zaufanie wobec księży. Tylko 26% ankietowanych z Polski deklaruje zaufanie do duchownych, podczas gdy średnio w Europie ufa im 46% badanych. W Polsce zaufanie do tej grupy zawodowej spada systematycznie od kilku lat. W 2011 roku zaufanie do duchownych deklarowało 34% respondentów, w 2012 roku – 31%, a w 2013 – 30%.

Jak pokazują wyniki sondażu, najmniejsze zaufanie wobec większości grup zawodowych wykazują Rosjanie, Polacy i Francuzi, natomiast respondenci z Finlandii oraz Szwajcarii częściej niż inni mieszkańcy Europy deklarują zaufanie do przedstawicieli niemal wszystkich zawodów.

[komunikat prasowy: informacje.havaspr.pl]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.