Metoda kasowa szansą na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw

Kasowa metoda rozliczania podatku VAT dla małych podatników oraz ulga na złe długi to najważniejsze ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Rada Ministrów przyjęła dokument 9 października 2012 r. Rozwiązania te przyczynią się do szerszego wykorzystania uprawnienia do płacenia podatku VAT dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Dzięki propozycji Ministerstwa Gospodarki w sytuacji, w której stronami transakcji są podatnicy VAT rozliczający się metodą kasową, ulga na złe długi nie znajdzie zastosowania, ponieważ podatek będzie uiszczany dopiero po otrzymaniu zapłaty. W przypadku pozostałych transakcji termin na skorzystanie z ulgi na złe długi ulegnie skróceniu.

90-dniowy termin na zapłatę podatku VAT niezależnie od otrzymania zapłaty za towar lub usługę jest główną barierą zniechęcającą podatników do rozliczania się metodą kasową. Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki likwidacja tej bariery spowoduje, że większa liczba podatników wybierze taką metodę rozliczeń podatkowych, co przyczyni się do poprawy płynności przedsiębiorców (brak obowiązku kredytowania budżetu przez tych podatników).

Ułatwienia w rozliczaniu VAT metodą kasową w przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, dla którego kontrahentem jest inny podmiot niż podatnik VAT czynny, polegają na dwukrotnym wydłużeniu (do 180 dni) terminu zapłaty VAT.

W przypadku tzw. ulgi na złe długi zaproponowano możliwość korekty podatku należnego wynikającego z nieuregulowanej faktury w krótszym niż obecnie terminie (o 30 dni lub wielokrotność tego okresu oraz bez konieczności zawiadamiania dłużnika). Wraz z korektą złożona będzie do urzędu skarbowego informacja wyjaśniająca.

[Źródło: http://www.mg.gov.pl/]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.