Komentarz rynkowy – sierpień 2022

W najnowszym komentarzu rynkowym eksperci VIG/C-QUADRAT TFI wyjaśniają co wpływa na to, że wskaźnik wyprzedzający koniunktury jest zaskakująco niski, dlaczego inflacja w Polsce znajduje się na bardzo wysokim poziomie oraz czy i kiedy zacznie spadać? Kompletny komentarz znajdą Państwo na stronie VIG/C-QUADRAT TFI.

gielda

Rynki globalne – akcje

Po znakomitym lipcu, sierpień na globalnych rynkach akcji minął pod znakiem realizacji zysków. Nastroje inwestorów pozostają mieszane, a niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie. Niezmiennie, dane makroekonomiczne wskazują, że Stany Zjednoczone są w relatywnie lepszej sytuacji niż Europa czy Azja (a w szczególności Chiny).

W minionym miesiącu wartość indeksu dla akcji rynków rozwiniętych (MSCI World) spadła o 4,3%. Indeks spółek technologicznych w USA (Nasdaq Composite) spadł o 4,6%, podczas gdy indeks największych amerykańskich spółek (S&P500) spadł o 4,2%.

Eksperci VIG/C-QUADRAT TFI podtrzymują opinię, że wyceny amerykańskich akcji nadal są relatywnie drogie w ujęciu historycznym. Z wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego (Fed) jasno wynika, że dalsze podwyżki stóp procentowych w USA są nieuniknione, co samo w sobie jest raczej negatywne dla bardziej ryzykownych aktywów.

W tym otoczeniu warto zwrócić uwagę na nieco wyższy poziom gotówki w portfelu oraz okazje inwestycyjne, które pojawiły się w Europie w związku z szantażem gazowym Rosji.

W kontekście ryzyk korporacyjnych, eksperci zwracają uwagę na ograniczenia w eksporcie do Chin dla dwóch ważnych spółek z branży półprzewodników tj. ASML I NVIDIA. Jest to dalszy ciąg rywalizacji pomiędzy USA a Chinami, która wchodzi na nowy obszar.

Rynek krajowy – akcje

Sytuacja na krajowym rynku akcji niezmiennie pozostaje pod wpływem sytuacji geopolitycznej w regionie – cena i dostępność gazu ziemnego, ropy czy węgla to kwestie kluczowe. Konflikt z Rosją wchodzi w nową fazę – po odcięciu Rosji od rynków finansowych, Rosja odcięła Zachód od dostaw gazu ziemnego. W tym kontekście sentyment rynkowy jest zły do tego stopnia, że eksperci VIG/C-QUADRAT TFI sądzą, że wchodzimy w fazę silnego wyprzedania krajowego rynku akcji. W przypadku polskich spółek, problem dotyczy głównie tych z sektorów energetycznego, paliwowo-gazowego czy chemicznego. W drugiej kolejności, problem dotyka spółki przemysłowe, które wykorzystują podstawowe surowce do swojej produkcji.

Indeks polskich spółek (WIG) spadł w sierpniu o 8,8%. Indeksy dużych spółek (WIG20TR) i średnich spółek (mWIG40) spadły odpowiednio o 10,5% i 7,5%, podczas gdy indeks małych spółek (sWIG80) spadł o 1,4%.

Co dalej? Po rekordowych spadkach w 2022 roku można stwierdzić, że sentyment do rynku akcji jest nadal zły, krótkoterminowe perspektywy biznesowe trudne i niepewne (sezon zimowy i problemy z podstawowymi surowcami), a wyceny rekordowo niskie. Pomimo trudnego otoczenia eksperci VIG/C-QUADRAT TFI uważają, że zwiększenie alokacji w akcje przy tak niskich wycenach jest racjonalne w średnim horyzoncie inwestycyjnym.

Obligacje skarbowe

Po dynamicznym lipcowym wzroście cen na rynku obligacji skarbowych, sierpień przyniósł ponownie zmianę tendencji na rynkach dłużnych. Wśród inwestorów ponownie zapanował strach o dalsze znaczące zacieśnianie polityki monetarnej przez główne banki centralne (amerykański Fed oraz europejski EBC), co również wpływało negatywnie na wyceny instrumentów rządowych krajów z tzw. Rynków Wschodzących, w tym Polski. Rentowności obligacji po wyznaczeniu dna w pierwszych dniach minionego miesiąca ponownie zaczęły rosnąć (ceny obligacji spadać). Pod największą presją znalazły się obligacje długoterminowe, które są najbardziej wrażliwe na sentyment globalny. W znacznie mniejszym stopniu przeceniły się obligacje o krótkim terminie zapadalności, ponieważ rynek cały czas wierzy w zapewnienia Przewodniczącego RPP, że potencjalny zakres dalszych podwyżek stóp procentowych jest ograniczony.

Niestety, odczyt wskaźnika CPI w ostatnim dniu wakacji rozczarował uczestników rynku. Wstępny odczyt inflacji konsumenckiej przekroczył 16% znacznie przebijając prognozy rynkowe (16,1% vs 15,4% oczekiwania analityków). Ponownie zasadnym stało się pytanie o uporczywość inflacji, a także o wydłużający się okres jej powrotu do niższych poziomów.

W środowisku galopującej inflacji oraz zbliżającego się okresu zimowego, który niesie ze sobą wiele niewiadomych (szantaż energetyczny krajów europejskich ze strony Rosji), powrót zmienności na rynki dłużne wydaje się nieunikniony. Na trwalszy trend spadku rentowności (wzrost cen) będziemy musieli prawdopodobnie jeszcze poczekać.

Obligacje korporacyjne

W sierpniu na rynku wtórnym widoczna była stabilizacja cen, co dało możliwość inwestowania w obligacje wyemitowane przez najlepszej jakości emitentów z branży finansowej z rentownością w okolicach 10% rocznie. Przy tak dużym koszcie finansowania, niewiele działo się na rynku pierwotnym. Pojawiały się pojedyncze emisje obligacji, jednak w większości (jeżeli nie w całości) były obejmowane przez inwestorów indywidualnych. Pozyskane kwoty były symboliczne w porównaniu do skali rynku.

Również w przypadku stawek referencyjnych WIBOR niewiele się działo. W porównaniu z końcem lipca 2022 r., poziom WIBOR6M zmienił się jedynie ostatniego dnia sierpnia i wyniósł 7,31 proc. W skali miesiąca stawka zanotowała zatem symboliczny wzrost o 0,01 pkt proc., a na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy spadła sumarycznie o 0,04 pkt proc.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.