Kiedy można rozwiązać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC?

bb0031Pomimo, iż od blisko 2 lat do wszystkich umów ubezpieczenia OC ma zastosowanie nowelizacja przepisów Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK, która miała w znacznym stopniu ograniczyć podwójne ubezpieczenie – wciąż, wśród klientów zakładów ubezpieczeń pojawia się dużo wątpliwości odnośnie możliwości oraz trybu rozwiązania zawartej wcześniej polisy.

Pamiętajmy więc, że umowa może ulec rozwiązaniu przede wszystkim w poniższych przypadkach:

1. gdy klient nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta złożywypowiedzenie umowy (wtedy umowa trwa do końca okresu na który została zawarta),

2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu.Pojazd podlega wyrejestrowaniu, w przypadku:

  • przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
  • kradzieży pojazdu;
  • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
  • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
  • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku gdy w ciągu 30 dni pojazd nie zostanie zarejestrowany – dotyczy to samochodów ubezpieczonych jeszcze przed ich rejestracją,

4. w przypadkach sprzedaży pojazdu, gdy nowy właściciel nie będzie chciał kontynuować ubezpieczenia w Proama,

5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu. W większości przypadków jest toprzekazanie pojazdu do stacji demontażu,

6. z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą,

7. z dniem wydania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu.

8. po wznowieniu umowy Klient może ją również wypowiedzieć w sytuacji, gdy na ten sam okres ubezpieczenia zawarł drugą umowę w innym zakładzie ubezpieczeń.

Klienci którzy zdecydowali się na zawarcie umowy na odległość (za pośrednictwem telefonu lub strony internetowej) mogą dodatkowo odstąpić od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W każdym z powyższych przypadków wypowiedzenie polisy powinno zostać przekazane zakładowi ubezpieczeń w formie pisemnej. Znaczna część ubezpieczycieli honoruje w tym przypadku skan podpisanego wypowiedzenia przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wypowiedzenie jest wysłane za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej – za chwilę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Łukasz Kuryłowicz, Kierownik ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w Proama

[www.media.proama.pl]

bb0031

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.