Jakie cechy osobowości wpływają na inteligencję emocjonalną managera?

Badania potwierdzają, że inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w osobowości człowieka. Przedstawiamy listę cech, które się na nią składają oraz jakie ma to konsekwencje przy zarządzaniu zespołem.

emocje

O tym, czy osoba pasuje na dane stanowisko decydują jej sposób rozumowania, posiadana wiedza oraz indywidualne zdolności. Natomiast umiejętne zarządzanie emocjami sprawia, że na danym stanowisku sprawdzamy się, bądź nie.

Na inteligencję emocjonalną składają się osobiste kompetencje człowieka, dzięki którym potrafimy panować nad swoimi emocjami, kontaktami społecznymi, a także umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji. Dzięki niej efektywność naszych działań jest większa. Pozwala również lepiej rozumieć własne emocje i nimi zarządzać. Dzięki inteligencji emocjonalnej jesteśmy również zdolni  do obserwowania i rozumienia uczuć innych osób. – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

Jakie cechy składają się na inteligencję emocjonalną?

Inteligencję emocjonalną opisuje model mieszany, na który składa się kilka elementów:

Samoświadomość – umiejętność rozpoznawania swoich emocji, mocnych i słabych stron, zdolność wpływania na innych oraz na ich emocje. To także używanie intuicji. Na skali osobowości HPI odpowiada za nią stabilność, czyli pewność siebie i opanowanie w sytuacjach stresowych.

Samokontrola – rozpoznawanie swoich negatywnych i wyniszczających emocji, kontrolowanie swoich impulsów, posiadanie zdolności do adaptacji w zmiennych warunkach. Za ten element odpowiada skala stabilności i systematyczności (samodyscyplina, odpowiedzialność i sumienność).

Umiejętności społeczne – to zarządzanie relacjami, kierowanie ludźmi w pożądaną stronę i znajdowanie właściwych motywatorów u swoich pracowników, a także komunikowanie o pozytywnych zachowaniach . Składają się na nią ambicja (inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy), towarzyskość (ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych) i wrażliwość interpersonalna (takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność do utrzymywania relacji z innymi).

Empatia – to umiejętność identyfikowania się z wyzwaniami innych i rozważanie uczuć innych przy podejmowaniu decyzji. Odpowiadają za nią stabilność i wrażliwość interpersonalna.

Motywacja –motywowanie siebie z sukcesem, osiąganie celów i poszukiwanie zwycięstwa dla „samej wygranej”. Za motywację na skali HPI odpowiada ambicja (inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy).

Główne cechy osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej

W latach 2012 – 2017 Assessment Systems Polska przebadała 3542 polskich, czynnych zawodowo managerów ze średnich i dużych firm o polskim i międzynarodowym kapitale. Przebadane osoby były bardzo dobrze wykształcone, miały wysokie kwalifikacje zawodowe i podobne kompetencje. Ponadto, były mocno skupione na karierze zawodowej i obracały się w podobnych kręgach.

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej wyróżnia umiejętność panowania nad emocjami. Znają również swoją wartość i wiedzą nad jakimi obszarami swojej osobowości muszą jeszcze pracować. Takie osoby lubią wyzwania, ale mają także wysoki czynnik samokontroli, empatii i asertywności. Osoby posiadające te cechy są doskonałymi przywódcami, potrafią dobrze zarządzać zespołami i osiągać z nim ponadprzeciętne sukcesy.

Różnice w inteligencji emocjonalnej kobiet i mężczyzn

Motywacja jest elementem, w którym widać największe różnice w rozróżnieniu na płeć. Z uwagi na silniejsze motywatory, mężczyźni mają wyższą inteligencję emocjonalną.

Istotny wpływ na wyniki badania oraz różnice pomiędzy inteligencją emocjonalną kobiet i mężczyzn mają czynniki motywacyjne, które nami kierują zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, i są silnie powiązane z wewnętrznym systemem wartości.  Mediana wyników pokazała tu aż 12 punktów różnicy. Na motywatory wpływ mogą mieć również role społeczne, które narzucane są kobietom. Warto również dodać, że u kobiet silniej rozwinięty jest altruizm, co sprawia, że mają wyższą wrażliwość emocjonalną – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

Badanie wykazało, że mężczyźni większą uwagę przywiązują do pieniędzy, władzy i rozpoznawalności. Panowie na skali finansów są na 64 percentylu, podczas gdy panie jedynie na 46 percentylu. Na skali władzy, która odpowiada za indywidualne osiągnięcia i posiadanie wpływu w otoczeniu zawodowym mężczyźni są na 59 percentylu, a kobiety na 44 percentylu. Natomiast na skali rozpoznawalności, która odpowiada za pragnienie uwagi i pochwał mężczyźni są na 68 percentylu, a kobiet na 59 percentylu.

Kobiety natomiast są wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne z obwiązującymi zasadami, czy regulaminami oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu, a kobiety w ok. 55 percentylu).

Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przedmiotów i mają bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki plasują się w okolicach 60 percentyla, a mężczyźni w ok 48 percentylu. U kobiet wysoko są również tzw. motywatory społeczne. Panie na skali altruizmu są na poziomie 50 percentyla, a panowie w okolicy 44 percentyla. To oznacza, że kobiety mają wyższą wrażliwość emocjonalną.

Dlaczego podczas rekrutacji na wysokie stanowiska warto zbadać inteligencję emocjonalną?

Firma przed awansem pracownika, czy zatrudnieniem nowej osoby z zewnątrz powinna wiedzieć, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces na nowym stanowisku. Kwestionariusze dr Roberta Hogana, które badają zarówno osobowość jak i inteligencję emocjonalną wypełniło już 6 milionów osób na całym świecie. Są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne. Przedstawicielem Metody Hogana w Polsce jest Assessment Systems Polska.

*Raport na podstawie badania Assessment Systems Polska przeprowadzonego na grupie 3542 osób w latach 2012-2017.

[PR]

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.