Jakich standardów powinien trzymać się deweloper podczas montażu instalacji gazowych w obiektach przemysłowych?

Paliwo gazowe jest źródłem energii cieplnej oraz czynnikiem napędowym w pojazdach i urządzeniach mechanicznych. Bez niego nie sposób wyobrazić sobie współczesnej produkcji przemysłowej. Jego dystrybutorzy na polskim rynku prześcigają się w zakresie innowacyjnych rozwiązań w tej branży, gdyż zapotrzebowanie na stały dopływ „błękitnego paliwa” jest ogromny. Jakie standardy zatem powinny być spełnione podczas instalowania urządzeń oraz armatury gazowej na potrzeby dużych inwestycji produkcyjnych?

bb3-028

Wykonawstwo sieci gazowej od fazy projektu, aż po sam montaż musi spełniać najwyższe normy jakości oraz bezpieczeństwa. Inwestor powinien także uwzględniać specyficzne uwarunkowania obiektu do jakiego instalacja gazowa ma zostać zaadoptowana, aby w sposób optymalny spełniała swoje zadanie.  Podczas przyłącza i rozbudowy sieci gazowej w obrębie kompleksu przemysłowego należy mieć na uwadze cały szereg parametrów. Jednym z nich jest ciśnienie, gdyż konstrukcja wielu urządzeń przewidziana została na konkretny zakres jego wartości. W związku z powyższym może zaistnieć potrzeba montażu aparatury kontrolującej poziom ciśnienia doprowadzanego gazu. W wielu wypadkach istnieje konieczność umiejscowienia systemu kotłowni, mających za zadanie utrzymywać pożądaną temperaturę. Ważnym standardem jest również zapewnienie czystości paliwa gazowego. Do eliminacji zanieczyszczeń służy specjalny system filtrów. Armatura gazowa musi również posiadać atesty bezpieczeństwa, dlatego też instalacje dostarczające gaz do dużych obiektów przemysłowych powinny być wyposażone w automatykę sterującą detektorami gazu, nowoczesną aparaturą pomiarowo-regulacyjną oraz systemem alarmowym. Szeroki zakres dodatkowego wyposażenia instalacji gazowych oferuje atm-gazownictwo.pl.

Sam montaż instalacji przyłączeniowej zalicza się do prac niebezpiecznych, gdyż gaz jest materiałem łatwopalnym i wybuchowym. Dlatego też budowa sieci gazowej obwarowana jest wieloma przepisami. Schemat instalacji musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, a te z kolei ze stosownymi regulacjami Prawa Budowlanego i Energetycznego oraz rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie warunków technicznych, jakie musi ona spełniać. Instalacja musi także posiadać atesty stwierdzające jej szczelność oraz przejść badania stwierdzające dozwoloną górną granicę ciśnienia jakie może wewnątrz panować. Sieć gazowa powinna również przechodzić okresowe badania kontrolne. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sieć gazowa powinna przechodzić taki przegląd raz w roku, zaś w przypadku inwestycji, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m 3, kontrolę przeprowadza się dwa razy do roku. Ponadto warto zwrócić uwagę, czy dystrybutor urządzeń gazowych i ciepłowniczych dysponuje profesjonalnym personelem posiadającym uprawnienia pozwalające na gwarancyjne i pogwarancyjne serwisowanie wybudowanej już instalacji.  Dodatkowym atutem dla inwestora jest możliwość uzyskania rabatów cenowych przy dłuższej współpracy. W kompleksowych usługach w sektorze gazowniczym i ciepłowniczym specjalizuje się atm-gazownictwo.pl.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.