Jak firma może zadbać o środowisko?

Głównym celem każdego biznesu jest oczywiście osiąganie przychodów. Trzeba jednak zauważyć, że w dzisiejszych czasach coraz częściej firmy starają się nie tylko dbać o dobro własne, ale też lokalną społeczność oraz środowisko naturalne. Idea zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej popularna. Także klienci zaczynają coraz częściej zwracać uwagę na to, czy dana firma jest przyjazna dla środowiska.

ekologia

Środowisko to nasze wspólne dobro

Zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza oraz działania zaburzające działanie ekosystemów są bardzo trudne do naprawienia. Dlatego tak ważne jest promowanie działań, które sprzyjają naturze, a przynajmniej jej nie szkodzą. Jeśli firmy, instytucje, jak również prywatne osoby zmienią swoje zachowanie na proekologiczne, to przyroda będzie nam służyć przez wiele lat. W dużych organizacjach najłatwiej zapewnić to przez odgórne systemy, które determinują procesy w nich zachodzące.

Zarządzanie środowiskowe w firmie

Norma ISO 14001 dotyczy właśnie systemu zarządzania środowiskowego. Ten dokument zawiera wytyczne, które pomagają ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko. Wdrożenie tej normy skutkuje zmniejszeniem zużycia wody, energii oraz surowców i podniesieniem efektywności działania firmy. Warto wiedzieć, że jednym z narzędzi systemu jest LCA, czyli środowiskowa ocena cyklu życia. LCA https://szkolenia.bureauveritas.pl/srodowiskowa-ocena-cyklu-zycia/) ocenia jaki wpływ na środowisko ma sam produkt, a także cały proces jego wytworzenia.

Czysta energia

Kolejnym elementem wpływającym na poziom ekologiczności przedsiębiorstwa jest jego gospodarka energetyczna. Ważne jest stosowanie systemu zarządzania energią, który pozwala na zminimalizowanie jej zużycia oraz rozsądne jej wykorzystanie. Norma ISO 50001 wspiera organizacje w zwiększaniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np. wiatru, słońca, wody, a także energii geotermalnej. Wykorzystanie tych źródeł nie powoduje bowiem produkowania zanieczyszczeń, które niszczą przyrodę.

reklama:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.