Dofinansowanie z PFRON pracowników – kiedy można z niego skorzystać?

Osoby niepełnosprawne mają często dużo problemów ze znalezieniem dla siebie zatrudnienia. Niestety, wielu pracodawców obawia się, że nie będą w stanie spełnić ich oczekiwań i stworzenie dla nich miejsca pracy będzie dużym obciążeniem finansowym. Aby aktywizować osoby niepełnosprawne PFRON prowadzi szereg różnego rodzaju programów pomocowych – kiedy można z nich skorzystać?

capital work

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał w celu wspomagania osób niepełnosprawnych i swoje programy pomocowe kieruje między innymi do pracodawców oraz do osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Polegają one przede wszystkim na finansowaniu kosztów związanych ze stworzeniem nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Poniżej prezentujemy dostępne dofinansowania dla firm planujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych wraz z warunkami, które trzeba spełnić, aby je otrzymać.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Są to dofinansowania, które są przeznaczone dla pracodawców zatrudniających mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy ze wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6 proc.

Dofinansowanie kosztów przystosowania i adaptacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych

Ze wsparcia finansowego można skorzystać pod warunkiem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na okres co najmniej 36 miesięcy.

Dofinansowanie kosztów wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie przeznaczone jest dla pracodawców pod warunkiem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na okres co najmniej 12 miesięcy.

Dofinansowanie kosztów zorganizowania szkolenia dla osoby niepełnosprawnej

Przedsiębiorcy mogą dostać zwrot poniesionych na szkolenia kosztów w wysokości do 80 proc., ale nie może być ona wyższa niż wysokość dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Aby skorzystać z powyższych dofinansowań, przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej PFRON oraz w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorcy często nie wiedzą jednak, jak zrealizować wszystkie formalności związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a ponadto mają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. W takiej sytuacji można skorzystać z pomocy agencji pracy zajmujących się outsourcingiem w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki ich wsparciu można zoptymalizować koszty związane z PFRON i znaleźć wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia.

Agencją pracy, która specjalizuje się w tym zakresie, jest Capital Work, która działa w całej Polsce. Swoje usługi kieruje zarówno do osób niepełnosprawnych szukających dla siebie zatrudnienia, jak i również dla przedsiębiorców, którzy chcą zmniejszyć koszty składek do PFRON przez zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Z pełną ofertą agencji można zapoznać się pod adresem: http://capitalwork.pl/.

reklama:

One thought on “Dofinansowanie z PFRON pracowników – kiedy można z niego skorzystać?

  1. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to nie tylko korzyści finansowane. Jest wiele innych często pomijanych w publikacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.