Dlaczego pracownicy odchodzą?

Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na zmianę pracy? Zdaniem ekspertów Hays Poland najczęstsze powody – poza możliwością osiągania wyższych dochodów – to chęć mierzenia się z nowymi wyzwaniami i brak możliwości rozwoju w obecnym miejscy pracy. Przemawiają za tym liczby − już co trzeci pracownik wskazuje możliwość rozwoju w firmie jako czynnik decydujący o atrakcyjności oferty pracy.

Hays

Z badań Hays Poland wynika, że zdecydowana większość pracowników z optymizmem patrzy w przyszłość i pozytywnie ocenia najbliższą perspektywę swojej kariery zawodowej. Co czwarty pracownik rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Podobny odsetek pracowników (22%) myśli o takiej zmianie w perspektywie 6-12 miesięcy albo 1-2 lat (24%). Tylko 13% ankietowanych nie ma w planach zmian zawodowych. Dlatego przed firmami stoi wyzwanie poradzenia sobie z rotacją pracowników i zatrzymaniem najlepszych w organizacji, między innymi stale zwiększając atrakcyjność oferty dla obecnych i potencjalnych pracowników.

ATRAKCYJNY PRACODAWCA

W opinii pracowników dobry pracodawca to taki, który zapewnia możliwości rozwoju (29%) oraz udziału w ciekawych projektach (23%). Uczestnicy badania Hays jako elementy przesądzające o atrakcyjności oferty pracy wskazywali również troskę o równowagę życia zawodowego i prywatnego pracowników (18%), stabilność zatrudnienia (11%) oraz środowisko pracy (8%), w tym relacje z bezpośrednimi przełożonymi i współpracownikami.

Pracownikom często doskwiera niedocenianie wykonanej przez nich pracy oraz poczucie, że obecne obowiązki to rutyna, która nie wymaga rozwoju nowych umiejętności i powoduje stagnację w ramach tych już posiadanych. Wskazują również na niedostateczną komunikację celów biznesowych w firmie i brak możliwości uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Coraz częściej pracownicy przyznają, że ich decyzja o zmianie pracy była spowodowania brakiem informacji zwrotnej od przełożonych.

Organizacje często poświęcają wiele czasu na znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników, ale później zbyt mało uwagi, aby zatrzymać te osoby w organizacji – podkreśla Paula Rejmer, Managing Director Expert Perm w Hays Poland. – Jednocześnie pracownicy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej poszukują zawodowych wyzwań, które pozwolą im się nauczyć czegoś nowego. Profesjonaliści chcą widzieć dostępne możliwości rozwoju i rozumieć, w jakim kierunku może podążać ich ścieżka kariery, jeśli zdecydują się zostać w firmie. Ogromną szansą dla firm jest więc połączenie rozwoju zawodowego pracowników z celami biznesowymi całej firmy. – dodaje Rejmer.

Coraz lepsza sytuacja gospodarcza stawia firmy w obliczu ryzyka utraty najlepszych pracowników, a na całym świecie rośnie poziom wysokiej rotacji pracowników. − Mierzenie się z tym problemem jest dla firm obecnie jednym z największych wyzwań. Wysoka rotacja może się wiązać ze szkodą dla biznesu, choćby w kontekście posiadanych kompetencji czy realizacji strategii. W skrajnych przypadkach może również przynosić znaczne straty biznesowe – twierdzi Paula Rejmer.

ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH

Firmy starają się oferować pracownikom coraz bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia, aby przeciwdziałać ich odejściom z pracy. Najczęściej wybieranym narzędziem są podwyżki i inne formy motywacji finansowej. W tym roku ponad 80% firm zamierza ponieść wynagrodzenia swoich pracowników, a niemal 40% pracodawców deklaruje podwyżki na poziomie 5%. Jest to zdecydowania odpowiedź na oczekiwania pracowników, którzy świadomi swojej pozycji na rynku pracy swobodnie negocjują wysokość wynagrodzenia i szukają ciekawszych ofert pracy. Złotym środkiem jest tu jednak „uczciwa wymiana”, czyli równowaga pomiędzy poziomem wynagrodzenia a wkładem pracy.

Jednak pieniądze to nie wszystko − organizacje starają się również oferować swoim pracownikom atrakcyjne możliwości rozwoju. Jak wynika z badań Hays Poland możliwości awansu i rozwoju są czynnikiem, który skutecznie wspiera w zatrzymaniu najlepszych w strukturze organizacji. Jak zaznacza Paula Rejmer, same możliwości nie wystarczą. – Obok perspektyw awansu lub rozwoju zawodowego muszą istnieć odpowiednie warunki do ich realizacji. Niezbędne są procesy wewnętrzne, które pozwalają ludziom angażować się i działać, określone ścieżki kariery oraz strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników – tłumaczy.

Bardzo często firmy inwestują również w szkolenia i programy, które w sposób niebezpośredni mają poprawić komfort pracy – jak choćby z zakresu zarządzania czasem, zdrowych nawyków żywieniowych czy work-life balance. Oferują karty sportowe, opiekę medyczną, a także coraz częściej możliwość elastycznych godzin pracy albo pracy zdalnej.

Kluczem do sukcesu są również inne kwestie, jak efektywna komunikacja strategii rozwoju firmy, uwzględnianie pracowników w podejmowaniu istotnych decyzji oraz atmosfera w zespołach, które pomijane mogą doprowadzić do odejścia najlepszych, nierzadko kluczowych, pracowników. Pracownicy chcą postrzegać swojego pracodawcę jako firmę dobrze zarządzaną i zmierzającą we właściwym kierunku. Chcą brać udział w projektach, które pozwolą im rozwijać umiejętności. Jednocześnie szybkie zmiany technologiczne sprawiają, że podnoszenie kwalifikacji pracowników stają się kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

[PR]

reklama:

One thought on “Dlaczego pracownicy odchodzą?

  1. Jak dla mnie często powodem jest też to, że pracownicy w firmie chcą zdobyć doświadczenie a później ruszyć dalej, już z własną działalnością, jednoosobowa działalność gospodarcza staje się coraz popularniejsza i dużo ludzi decyduje się jednak na usamodzielnienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.