Resort finansów o pożyczkach w fundacjach rodzinnych

W ostatnim czasie toczyła się publiczna dyskusja wokół tego, że art. 24q pkt. 6 ustawy o…