Zapraszamy do reklamy na portalu Biznes-blog.pl

* Artykuły sponsorowane – czas emisji co najmniej rok (dotyczy artykułów reklamowych; nie usuwamy artykułów merytorycznych). Koszt: 100 zł brutto (z aktywnymi linkami) lub 50 zł (bez linków). Treść artykułu musi nawiązywać do tematyki serwisu. Wydawca ma prawo odmówić publikacji artykułu rażąco odbiegającego od tematyki portalu. Szczegóły techniczne: maksymalna objętość tekstu 2 strony A4; możliwość zamieszczenia w treści artykułu do 2 linków; możliwość zamieszczenia logo i/lub grafiki w treści artykułu. Autor artykułu musi mieć nieograniczone prawo do publikacji zdjęcia (loga) lub musi być jego właścicielem.
* Reklamy banerowe – baner ofertowy lub kierujący do serwisu zleceniodawcy może być umieszczony w nagłówku lub panelach bocznych naszej witryny.
Nasz aktualny layout umożliwia emisję reklam w następujących formatach:
Nagłówek (750×90 px) – cena 10 zł/dzień
Panel prawy (wymiary w pikselach: poziom x pion):
300×50 px – cena 1 zł/dzień
300×100 px – cena 2 zł/dzień
300×200 px – cena 3 zł/dzień
300×250 px – cena 3,50/dzień
300×300 px – cena 4 zł/dzień
300×400 px – cena 5 zł/dzień
300×500 px – cena 6 zł/dzień
300×600 px – cena 7 zł/dzień
Panel lewy (wymiary w pikselach: poziom x pion):
160×100 px – cena 1 zł/dzień
160×200 px – cena 2 zł/dzień
160×300 px – cena 3 zł /dzień
160×400 px – cena: 4 zł/dzień
160×500 px – cena: 5 zł/dzień
160×600 px – cena: 6 zł/dzień
Reklamy emitowane są na stronie głównej i wszystkich podstronach.
Podane ceny są cenami BRUTTO. Zlecenia przyjmujemy na minimum 7 dni emisji.
Uwaga – reklamy płatne wyświetlane są w nagłówku oraz na najwyższej pozycji w panelach bocznych. Baner w nagłówku wyświetlany jest w trybie ciągłym, bez rotacji, w określonym czasie emisji. Reklamy w panelach bocznych, w przypadku większej ilości zleceń, wyświetlane są rotacyjnie przy każdym odświeżeniu strony (maksymalnie 4 reklamy w module).
Rabaty:
Zlecenie emisji na 1 miesiąc – rabat 10%
Zlecenie emisji na 2 miesiące – rabat 20%
Zlecenie emisji na 3 miesiące – rabat 30%
* Redakcja serwisu Biznes-blog.pl przyjmuje do realizacji gotowe projekty. Do emisji przyjmujemy reklamy w wersji statycznej (ewentualnie z drobną animacją, nie zakłócającą odbioru). Emitujemy wyłącznie reklamy zgodne z tematyką serwisu.
* Serwis Biznes-blog.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Markowa Turystyka, które nie jest płatnikiem podatku VAT (wystawiamy faktury na kwotę brutto).
* Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo zmiany wyglądu serwisu w dowolnym czasie.
* Warunki płatności uzgadniamy drogą elektroniczną. Rachunki wysyłamy listem poleconym.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty !!!

Kontakt: biuro[at]biznes-blog.pl lub markowaturystyka[at]wp.pl