Polisa Allianz dla menedżerów

Allianz Rodzina Prestige - nowy produkt grupowego ubezpieczenia na życie wprowadzony przez Allianz - jest dedykowany osobom na wysokich stanowiskach: członkom zarządu i kadrze menedżerskiej oraz właścicielom małych i średnich firm - informuje 'Prnews' (www.prnews.pl z 20.11.2012 r.). Według portalu, umowa ubezpieczenia może być zawarta dla minimum 5-osobowej kadry menedżerskiej lub też dla mniejszej ilości menadżerów, 'jeśli w danej firmie pozostali ...

Ulgi podatkowe niewystarczającą zachętą do oszczędzania w IKE czy IKZE

Politycy przesadnie uwierzyli, że ulgi podatkowe będą wystarczającą zachętą do oszczędzania na starość - pisze 'Rzeczpospolita' (Nr z 21.11.2012 r.). Z indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) korzysta niewiele osób. Do tej pory w III filarze zgromadzono 10 mld zł, podczas gdy na emerytury z samego ZUS rocznie wydaje się blisko 120 mld zł - podaje gazeta. ...

Ranking najbardziej rzetelnych ubezpieczycieli

Rzecznik Ubezpieczonych od stycznia 2012 r. do końca września br. odnotował ponad 11 tys. skarg klientów na towarzystwa ubezpieczeniowe. Według 'Gazety Wyborczej' (Nr z 31.10.2012 r.), liczba skarg w porównaniu z ub. rokiem nieznacznie wzrosła. I tak, najwięcej - 6 tys. skarg - dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli obowiązkowego OC i dodatkowego autocasco. Najczęściej skarżono problemy z tzw. podwójnym OC oraz ...

Zadośćuczynienie za krzywdę moralną z polisy OC

Sąd Najwyższy orzekł, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia z polisy OC także zadośćuczynienia za krzywdę (moralną) wyrządzoną spowodowaniem śmierci przez ubezpieczonego - donosi 'Rzeczpospolita' (Nr z 07.11.2012 r.). Uchwała SN nie zostawia żadnych wątpliwości: 'zakład ubezpieczeń musi w ramach polisy OC wypłacić bliskim śmiertelnej ofiary wypadku (nie tylko zresztą drogowego) nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie za krzywdę moralną, ...

Mniej przyszłych emerytów oszczędza w OFE

Spada liczba oszczędzających na przyszłą emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych. Według danych ZUS i KNF, na dzień 31.10.2012 r. w OFE oszczędzało 15 946 tys. osób - podaje 'Rzeczpospolita' (Nr z 06.11.2012 r.) i w porównaniu z końcem września liczba członków funduszy zmniejszyła się o ponad 3 tys. Spadek liczby członków OFE wynika m.in. z wykreśleń członkostw, co jest konsekwencją przyznawania ...

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Drogi Przedsiębiorco, Od dnia 1 lipca 2011 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki w jednym systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do którego został przeniesiony z dotychczasowej ewidencji gminnej również twój wpis. W związku z tym przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki ...

Polacy emigrują na świadczenia przedemerytalne

Gwałtownie przybywa osób przechodzących na świadczenia przedemerytalne - informuje 'Rzeczpospolita' (Nr z 25.10.2012 r.), powołując się na dane ZUS. Podczas gdy w styczniu 2011 r. świadczenia przedemerytalne pobierało z ZUS około 80,2 tys. osób, to w sierpniu br. było ich już 109,1 tys. Gazeta tłumaczy to pogarszającą się sytuacją na rynku pracy, ucieczką starszych osób przed bezrobociem oraz wygaszeniem od ...