Zadośćuczynienie za krzywdę moralną z polisy OC

Sąd Najwyższy orzekł, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia z polisy OC także zadośćuczynienia za krzywdę (moralną) wyrządzoną spowodowaniem śmierci przez ubezpieczonego - donosi 'Rzeczpospolita' (Nr z 07.11.2012 r.). Uchwała SN nie zostawia żadnych wątpliwości: 'zakład ubezpieczeń musi w ramach polisy OC wypłacić bliskim śmiertelnej ofiary wypadku (nie tylko zresztą drogowego) nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie za krzywdę moralną, ...

Mniej przyszłych emerytów oszczędza w OFE

Spada liczba oszczędzających na przyszłą emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych. Według danych ZUS i KNF, na dzień 31.10.2012 r. w OFE oszczędzało 15 946 tys. osób - podaje 'Rzeczpospolita' (Nr z 06.11.2012 r.) i w porównaniu z końcem września liczba członków funduszy zmniejszyła się o ponad 3 tys. Spadek liczby członków OFE wynika m.in. z wykreśleń członkostw, co jest konsekwencją przyznawania ...

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Drogi Przedsiębiorco, Od dnia 1 lipca 2011 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki w jednym systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do którego został przeniesiony z dotychczasowej ewidencji gminnej również twój wpis. W związku z tym przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki ...

Polacy emigrują na świadczenia przedemerytalne

Gwałtownie przybywa osób przechodzących na świadczenia przedemerytalne - informuje 'Rzeczpospolita' (Nr z 25.10.2012 r.), powołując się na dane ZUS. Podczas gdy w styczniu 2011 r. świadczenia przedemerytalne pobierało z ZUS około 80,2 tys. osób, to w sierpniu br. było ich już 109,1 tys. Gazeta tłumaczy to pogarszającą się sytuacją na rynku pracy, ucieczką starszych osób przed bezrobociem oraz wygaszeniem od ...

SKOK pod publicznym nadzorem KNF od 27 października

Z dniem 27 października 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK) trafią pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Podobnie jak w przypadku nadzoru nad bankami, nadzór KNF wobec systemu SKOK będzie nakierowany na bezpieczeństwo depozytów członków kas. W pierwszym okresie po objęciu SKOK publicznym nadzorem, ważna będzie ocena sytuacji finansowej kas, w szczególności ustalenie jakości ich aktywów oraz identyfikacja ryzyk ...

Metoda kasowa szansą na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw

Kasowa metoda rozliczania podatku VAT dla małych podatników oraz ulga na złe długi to najważniejsze ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Rada Ministrów przyjęła dokument 9 października 2012 r. Rozwiązania te przyczynią się do szerszego wykorzystania uprawnienia do płacenia podatku VAT dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta. Dzięki propozycji Ministerstwa Gospodarki w ...

Program „Mieszkanie dla Młodych”

14 października br., w związku z II expose Premiera, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Podczas konferencji Minister Sławomir Nowak przedstawił założenia nowego programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz plany budowy dróg i modernizacji kolei. Przygotowaliśmy w Ministerstwie TBiGM nowe narzędzie, które będzie wspierało młode ...