Od 2013 r. wyższe kary za brak komunikacyjnego OC

Niemal o 7 proc. więcej wzrośnie od stycznia 2013 r. kara za brak komunikacyjnego OC. Według 'Pulsu Biznesu' (Nr z 26.11.2012 r.) podstawowa kara za brak tego ubezpieczenia wyniesie 3,2 tys. zł. Jak podał w komunikacie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG ), posiadacze samochodów osobowych, jeżdżący bez polisy OC, zapłacą od nowego roku 3,2 tys. zł kary, czyli dwukrotność minimalnego wynagrodzenia ...

IKZE jest już blisko pół miliona

Liczba IKZE na przełomie października i listopada mogła przekroczyć już pół miliona - donosi 'Rzeczpospolita' (Nr z 26.11.2012 r.), powołując się na szacunki Legg Mason TFI. I tak, na koniec czerwca 2012 r. liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wyniosła 300 tys., w tym nieco ponad 12 tysięcy kont zostało zasilonych wpłatą. Z kolei wartość wpłat na rachunki IKZE wyniosła w ...

Polisa Allianz dla menedżerów

Allianz Rodzina Prestige - nowy produkt grupowego ubezpieczenia na życie wprowadzony przez Allianz - jest dedykowany osobom na wysokich stanowiskach: członkom zarządu i kadrze menedżerskiej oraz właścicielom małych i średnich firm - informuje 'Prnews' (www.prnews.pl z 20.11.2012 r.). Według portalu, umowa ubezpieczenia może być zawarta dla minimum 5-osobowej kadry menedżerskiej lub też dla mniejszej ilości menadżerów, 'jeśli w danej firmie pozostali ...

Ulgi podatkowe niewystarczającą zachętą do oszczędzania w IKE czy IKZE

Politycy przesadnie uwierzyli, że ulgi podatkowe będą wystarczającą zachętą do oszczędzania na starość - pisze 'Rzeczpospolita' (Nr z 21.11.2012 r.). Z indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) korzysta niewiele osób. Do tej pory w III filarze zgromadzono 10 mld zł, podczas gdy na emerytury z samego ZUS rocznie wydaje się blisko 120 mld zł - podaje gazeta. ...

Ranking najbardziej rzetelnych ubezpieczycieli

Rzecznik Ubezpieczonych od stycznia 2012 r. do końca września br. odnotował ponad 11 tys. skarg klientów na towarzystwa ubezpieczeniowe. Według 'Gazety Wyborczej' (Nr z 31.10.2012 r.), liczba skarg w porównaniu z ub. rokiem nieznacznie wzrosła. I tak, najwięcej - 6 tys. skarg - dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli obowiązkowego OC i dodatkowego autocasco. Najczęściej skarżono problemy z tzw. podwójnym OC oraz ...

Zadośćuczynienie za krzywdę moralną z polisy OC

Sąd Najwyższy orzekł, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia z polisy OC także zadośćuczynienia za krzywdę (moralną) wyrządzoną spowodowaniem śmierci przez ubezpieczonego - donosi 'Rzeczpospolita' (Nr z 07.11.2012 r.). Uchwała SN nie zostawia żadnych wątpliwości: 'zakład ubezpieczeń musi w ramach polisy OC wypłacić bliskim śmiertelnej ofiary wypadku (nie tylko zresztą drogowego) nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie za krzywdę moralną, ...

Mniej przyszłych emerytów oszczędza w OFE

Spada liczba oszczędzających na przyszłą emeryturę w otwartych funduszach emerytalnych. Według danych ZUS i KNF, na dzień 31.10.2012 r. w OFE oszczędzało 15 946 tys. osób - podaje 'Rzeczpospolita' (Nr z 06.11.2012 r.) i w porównaniu z końcem września liczba członków funduszy zmniejszyła się o ponad 3 tys. Spadek liczby członków OFE wynika m.in. z wykreśleń członkostw, co jest konsekwencją przyznawania ...