Podsumowanie Golden Marketing Conference

Podsumowanie Golden Marketing Conference

W dniach 29-30 września 2015 w Poznaniu odbyła się Golden Marketing Conference, największa w Polsce konferencja o nowych trendach w marketingu i brandingu. „To technologia ma służyć człowiekowi, a nie…

Dystrybucja bezadresowa – jak to działa?

Dystrybucja bezadresowa – jak to działa?

Dystrybucja bezadresowa to zjawisko, które szturmem zdobyło rynek promowania produktów i usług. Jest to dostarczanie materiałów reklamowych, takich jak ulotki, katalogi czy próbki, do wybranych gospodarstw domowych na określonym obszarze….

Media społecznościowe kluczowe dla budowania wizerunku firm

Media społecznościowe kluczowe dla budowania wizerunku firm

Rośnie odsetek firm w Polsce, które aktywnie korzystają z internetu, wciąż jednak możliwości sieci nie są przez nie w pełni wykorzystywane. Tylko co piąta firma prowadzi sprzedaż przez internet i jest obecna w mediach społecznościowych. Social media pomagają budować…

Nadruk na opakowaniu dobrą formą reklamy

Nadruk na opakowaniu dobrą formą reklamy

Wszyscy producenci, usługodawcy jak i konsumenci wiedzą, że dobra reklama jest podstawą rozkręcenia biznesu. Bez rozreklamowania marki lub produktu nie ma komunikatu pomiędzy nadawcą, czyli producentem, a odbiorcą – konsumentem….