Z dniem 27 października 2012 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK) trafią pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).