Główną zaletą Linii Pożyczkowej banknot.pl jest jej odnawialny charakter, co daje możliwość wielokrotnego korzystania z przyznanych pieniędzy. Każda spłata kapitału zmniejsza zadłużenie powiększając kwotę dostępnych środków, które mogą być ponownie wykorzystane w dogodnym momencie. Klient ma ciągły dostęp do pieniędzy i ponosi koszt jedynie za te dni, w których rzeczywiście korzystał z przyznanych środków.

Linia Pożyczkowa banknot.pl daje Klientowi możliwość samodzielnego decydowania o tym w jaki sposób i kiedy będzie dysponował przyznanymi środkami. U nas Klient sam decyduje ile i kiedy wypłaca oraz spłaca.

Jak to działa:

– Klient otrzymuje Linię Pożyczkową,
– Każda wypłata zlecona przez Klienta zmniejsza dostępne środki,
– Każda spłata kapitału powiększa dostępne środki, z których Klient może ponownie korzystać,
– Klient sam decyduje kiedy i jaką kwotę spłaca. Spłata nie może być jednak niższa niż minimalna kwota wskazana na wyciągu,
– Klient płaci jedynie za wykorzystane środki a nie za przyznaną kwotę. Koszt naliczany jest od faktycznie wykorzystanych pieniędzy.

Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. W trakcie obowiązywania umowy przyznana kwota może być podwyższana pod warunkiem terminowego regulowania dotychczasowych zobowiązań. Korzystając z Linii Pożyczkowej banknot.pl Klient buduje z nami swoją historię kredytową, dzięki czemu możemy w przyszłości udostępniać mu wyższe kwoty oraz kolejne produkty.
Kliknij w baner i przejdź na stronę Banknot.pl >>>