Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia kredytu przez bank jest niska ocena w Biurze Informacji Kredytowej. Punktacja w BIK obniża się np. w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań lub zbyt wielu zapytań kredytowych złożonych w krótkim czasie w bankach, a to skutkować może problemami przy zaciąganiu przyszłych zobowiązań finansowych. Aby polepszyć swój wizerunek kredytowy, należy regularnie i terminowo spłacać bieżące zobowiązania finansowe oraz stare długi.

reklama:

BIK

Kilkakrotne wysyłanie zapytania do Biura Informacji Kredytowej (BIK) przez różne banki lub firmy pożyczkowe obniża nasz wizerunek kredytowy. To, co go całkowicie rujnuje, to wpisy w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) na temat nieregulowanych długów. A Polacy wciąż pożyczają bardzo dużo pieniędzy – w 2017 r. banki udzieliły aż 2,3 mln kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 404,8 mld zł oraz 13,5 mln kredytów konsumpcyjnych, opiewających na kwotę 154,9 mld zł.[1] Ilość naszych codziennych zobowiązań rośnie, co przekłada się na płynność finansową. Niestety nawet niewielka zapomniana czy świadomie nieuregulowana kwota może pokrzyżować plany w najmniej oczekiwanym momencie.

Najczęstsze powody odmowy udzielenia kredytu

Jest kilka prostych przyczyn, dla których banki niechętnie podejmują ryzyko w przypadku niestabilnych finansowo osób. Głównym powodem jest niska ocena w BIK, która automatycznie obniża naszą zdolność kredytową.

– Zły wizerunek w BIK to nie jedyna bolączka osób, starających się o kredyt w banku. Również negatywny wpis w jednym z rejestrów dłużników, na przykład w BIG, może być problematyczny. Dłużnicy, którzy widnieją w rejestrze, mogą otrzymać pozytywne lub negatywne wpisy – jeśli więc opóźniają się w spłacie swoich dotychczasowych zobowiązań, płacą za późno raty czy nawet rachunki za telefon, wierzyciel może starać się o to, by umieścić ich nazwisko w bazie danych. Tak samo stanie się również wtedy, gdy mamy dług i nie współpracujemy z wierzycielem, aby zobowiązanie zniwelować – mówi Leszek Jurkiewicz, Dyrektor Pionu Strategii Windykacyjnych z BEST S.A.

Jeśli więc mamy problem z otrzymaniem kredytu z banku, pożyczki z firmy pożyczkowej, utrudnienia w kupowaniu na raty, uzyskaniu abonamentu telefonicznego czy telewizyjnego, a nawet oferowane nam są niekorzystne warunki przy zawarciu umowy (np. wysokie koszty kredytu, wysoki abonament), to bardzo możliwe jest, że BIG ujawnił informacje o naszych wcześniejszych problemach finansowych czy długach.

Oprócz negatywnej historii kredytowej, banki biorą również pod uwagę kilka innych czynników. Podstawa to oczywisty wyznacznik – kalkulacja wysokości wynagrodzenia i ponoszonych kosztów. Instytucje finansowe sprawdzają także, czy zbyt często nie składaliśmy zapytań kredytowych w różnych bankach. Jeśli zgłosiliśmy się z wnioskiem do trzech lub czterech instytucji, automatycznie obniżyliśmy sobie ocenę w BIK. W ten sposób banki mogą chronić się przed osobami, które biorą kilka kredytów naraz, co mogłoby skutkować problemem z późniejszą wypłacalnością.

Jak poprawić wizerunek w BIK?

Zanim udamy się do banku po kredyt, warto sprawdzić swój wizerunek w rejestrach dłużników. Instytucje te ujawnią informacje na temat dłużników, z czego korzystają na co dzień banki, operatorzy telefoniczni i telewizyjni oraz inne firmy, aby sprawdzić wiarygodność finansową swoich klientów. BIK dysponuje informacjami na temat wszystkich naszych zobowiązań finansowych oraz opóźnień w spłatach. Dodatkowo mamy możliwość zweryfikowania swojego wizerunku kredytowego za niewielką opłatą, co może dać nam więcej czasu na ewentualne podreperowanie naszego wizerunku kredytowego. BIG z kolei dostarcza dane o opóźnionych zobowiązaniach i wszelkich długach. Jak można poprawić swój wizerunek w rejestrach?

– Aby móc wyjść na prostą przed zaciągnięciem kolejnego zobowiązania, należy spłacić dotychczasowe długi. Im bardziej regularnie to robimy – nawet w mniejszych ratach – tym lepiej dla naszego wizerunku kredytowego. Po spłaceniu długu wierzyciel ma obowiązek wykreślić nasze nazwisko z bazy BIG, a regularne i terminowe spłaty poprawiają naszą ocenę w BIK– mówi Leszek Jurkiewicz, Dyrektor Pionu Strategii Windykacyjnych z BEST S.A.


[1] Dane BIK https://media.bik.pl/informacje-prasowe/386044/kredyty-ma-szesciu-na-dziesieciu-przedstawicieli-pokolenia-x

[PR]